ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky budoucích 6. tř. v září 2016

Cílem akce je vytvořit z dětí, které se sejdou na začátku roku v šestých třídách a které zde společně prožijí následující čtyři roky školní docházky, spolupracující kolektiv. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení. Pro třídního učitele jde o ideální příležitost poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu, vzájemné vztahy. Více...

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Zde naleznete podrobný harmonogram na první školní dny budoucích prvňáčků.

SEŠITY A POMŮCKY PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

Zde naleznete seznam sešitů a pomůcek pro žáky 2. stupně na školní rok 2016/2017.

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Veřejná zakázka Veřejná zakázka
08.07.2016

Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ TGM, Žižkova 1252, Poděbrady

Pomůcky pro první třídu Pomůcky pro první třídu
01.07.2016

Zde naleznete seznam pomůcek pro prvňáčky.

Úřední hodiny Úřední hodiny
01.07.2016

Během letních prázdnin bude kancelář školy pro veřejnost otevřena každé pondělí od 8:00 do 12:00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women