PŘEDŠKOLÁČEK

Naším cílem bude připravit Vašeho předškoláčka na zápis do první třídy. Zaměříme se na prostorovou orientaci a matematické pojmy, rozcvičíme mluvidla a rozšíříme slovní zásobu, budeme pracovat ve skupinkách, procvičíme jemnou motoriku, grafomotoriku, hudební cítění - rytmus, paměť, pozornost a myšlení. První předškolák na hlavní budově proběhne 3. října 15-16:00 hod. S sebou přezůvky, tužku, pastelky, nůžky, lepidlo. Cena na celý školní rok činí 500,- Kč. Více info zde...

PŘEDŠKOLÁČEK ŽIŽKOV

První schůzka předškoláků v Žižkově ulici proběhne 3. 10. v 15:00 hod. Program setkání: seznámení se školním prostředím, grafomotorická cvičení, rozvoj komunikačních dovedností, hudební a dramatická výchova, prostorová orientace aj. S sebou přezůvky a penál. Přihlášení do kroužku a platba proběhne na první schůzce. Cena na celý školní rok činí 500,- Kč. Více info zde...

SAZKA - OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Naše škola se již druhým rokem zapojila do celostátního projektu, jehož cílem je přivést co nejvíce dětí ke sportu a zvýšit jejich fyzickou zdatnost a odolnost. Pro žáky je připraveno plnění 8 sportovních disciplín. Nehodnotí se výše výkonu žáka, ale jeho účast a výsledky ve všech disciplínách. Po splnění všech určených úkolů dostane každý na konci šk. roku Olympijský diplom, ve kterém najde analýzu svých sport. předpokladů včetně určení pohybového typu. Současně mu bude doporučen sport a sportovní klub v blízkosti bydliště.

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Cvičení v přírodě 4. A Cvičení v přírodě 4. A
30.09.2016

Cvičení v přírodě byla pro žáky 4. A praktická část vlastivědného učiva - orientace v krajině.

Třída 4. A a 4. B na dopravním hřišti Třída 4. A a 4. B na dopravním hřišti
26.09.2016

Žižkovští žáci navštívili dopravní hřiště v Drahelicích.

Podzimní den na čerstvém vzduchu Podzimní den na čerstvém vzduchu
26.09.2016

Cvičení v přírodě 23. 9. 2016

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women