CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk je městkou, plně organizovanou školou s maximální kapacitou 930 žáků a nachází se v krásném prostředí lázeňského města Poděbrady. Slavnostně byla otevřena v roce 1937. Dnes sídlí ve dvou budovách, ve Školní ulici se nachází ředitelství a učebny 1., 2. stupně a oddělení družiny. V Žižkově ulici je 8 učeben 1. stupně a oddělení školní družiny. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Spektrum.

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 15. 3. 2017 od 14,00 do 17,00 hodin v budově ve Školní ulici i v budově na Žižkově.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče, v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2017 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13:00 do 17:00 hodin. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu pro školní rok 2017/2018 dítě, kterému je šest let v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Více info zde...

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Ponožkové tvoření Ponožkové tvoření
23.03.2017

V hodinách Pč tvořili chlapci z 6. roč. a děvčata ze 7. A výrobky z „lichých“ ponožek.

Návštěva Návštěva
21.03.2017

Ve středu 15. 3. 2017 k nám do třídy přišla návštěva. Bylo to očekávané setkání s paní redaktorkou z rádia.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women projekt-zakladka-roku