ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky budoucích 6. tř. v září 2016

Cílem akce je vytvořit z dětí, které se sejdou na začátku roku v šestých třídách a které zde společně prožijí následující čtyři roky školní docházky, spolupracující kolektiv. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení. Pro třídního učitele jde o ideální příležitost poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu, vzájemné vztahy. Více...

UKONČENÍ ŠK. DOCHÁZKY 9. ROČNÍKU

Každoroční akcí v závěru školního roku je vyhlášení a ocenění žáků 9. tříd, kteří úspěšně reprezentovali školu v krajských a celostátních soutěžích a olympiádách. Zvlášť bývají plaketou oceněni žáci, kteří v průběhu celé školní docházky úspěšně reprezentovali školu ve sportovních soutěžích. Následuje vlastní rozloučení žáků 9. tříd se spolužáky a pedagogy, které si každá třída pečlivě připravuje. Poté je pro ně připraven slavnostní oběd a v odpoledních hodinách diskotéka.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka: Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ TGM, Žižkova 1252, Poděbrady. Více...

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Výlet ŠD na Kokořín Výlet ŠD na Kokořín
23.06.2016

Poslední letošní výlet byl na hrad nesoucí jméno bylinky.

Výtvarná soutěž Výtvarná soutěž
22.06.2016

V rámci výtvarné soutěže Záchranář 2016 byli oceněni i žáci naší školy.

Jak přihlásit dítě do školní jídelny Jak přihlásit dítě do školní jídelny
20.06.2016

Instrukce pro rodiče budoucích žáků naší školy.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women