Adaptační kurz 6. A

11.09.2017

6. – 9. září jsme se zúčastnili  adaptačního kurzu v Seleticích. Ubytováni jsme byli v penzionu u hřiště, kde jsme měli k dispozici velké vnitřní prostory a sportovní areál. Díky zajímavým aktivitám a hrám jsme se navzájem lépe poznali, při vymýšlení třídního erbu, vlajky a hlavně hymny jsme pobavili sebe i paní učitelky Janu Malachovou a Radku Vrchotovou, které s námi celý výjezd absolvovaly. Večery jsem si organizovali sami, měli jsme diskotéku a hráli Aktivity a jiné hry. Výjezd se nám líbil, těšíme se, až zase společně někam vyjedeme. 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU SE SNÍDANÍ S NOVOU

Podrobné informace naleznete zde...

VESELÁ VĚDA

Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí. Více informací na:www.veselaveda.cz

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci. První schůzka proběhne 2. 10. 2017 od 15 do 16 hodin (stejně v obou budovách školy), na které bude provedeno přihlášení i platba 500,- Kč.