Erbenova Kytice a naše vítězství!

16.05.2018

A máme tu další velký úspěch ve výtvarné soutěži. 

U příležitosti májového Květinového dne v Sázavském klášteře byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na téma: Kytice podle Karla Jaromíra Erbena. Téma, složení poroty i prostředí, kde výsledné práce měly být nakonec vystavené natolik oslovily žižkovské družiny, že se rozhodly  zúčastnit se v kategorii – kolektivy dětí 1. stupně ZŠ. 
Než došlo k samotné realizaci, předcházely v každé družině přípravy, bez kterých by to asi nešlo - seznámit se s osobností K. J. Erbena, s Kyticí a s vybranou baladou. Četli jsme, rozebírali texty, hledali jsme slova, která jsme se snažili do našich prací zakomponovat. A protože technika mohla být libovolná, mohly jsme se „vyřádit“. Děti se do vrhly do tvoření s nadšením a na výsledku to bylo vidět, že je práce bavila. 
A jak se naše dílka líbila odborné porotě?
Za kolektivní práce „Kytice“ pod vedením paní vychovatelky Filipové a za práci „Holoubek“ v režii paní vychovatelky Čivrné jsme získali 1. místo a odměnou dětem bude floristická dílna s mistryní České republiky ve floristice ing. Klárou Franc Vavříkovou. 
Za zpracovanou baladu „Vrba“ získaly děti a paní vychovatelka Ottová speciální cenu spolku Fakt-Um.
 

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.