Fotografie z výjezdu - Pec pod Sněžkou

15.06.2017

Den první

Třídy 1. C, 2. B a 2. C vyjely v pondělí na výjezd do přírody do Pece pod Sněžkou. Počasí bylo skvělé, proto jsme mohli vyrazit hned odpoledne na výlet na rozhlednu Hnědý vrch (1215 m. n. m.). Večer jsme si zpříjemnili lekcí plavání v hotelovém bazénu.

 

 Den druhý

Třídy 1. C, 2. B, 2. C zdraví z Krkonoš! Dnešní dopoledne jsme věnovali učení a plavání. Odpoledne probíhalo ve znamení poznávání okolní krajiny a výletu do Pece pod Sněžkou. Večer jsme zjistili, že i naši prvňáci a druháci mají talent.

 

Den třetí

Škola v Krkonoších pokračovala dopolední výukou, díky hezkému počasí jsme strávili vyučování i pracovní činnosti na čerstvém vzduchu. Proběhla i další lekce plavání, na dětech jsou vidět každodenní pokroky v plaveckých dovednostech. Po poledním klidu jsme si vyšli na Rozcestí, které se nachází ve výšce 1349 m. n. m. Cestou jsme se kochali pohledem na Sněžku. Dále jsme si zpestřili program rozmanitými hrami v okolí našeho hotelu. Večer děti svojí odvahu prokázaly při cestě noční přírodou.

 

Den čtvrtý

Čtvrtek byl ve znamení sportu. Po zopakování učiva jsme opět trávili čas v místním bazénu. Odpoledne jsme pro děti připravili sportovní den, zahráli jsme si vybíjenou, fotbal, zaběhali jsme si a prvňáčci si i zaskákali přes švihadlo. Po svačině jsme se prošli lesem v okolí hotelu, kde měly děti možnost využít své dovednosti z pracovních činností při stavění domečků. Po večeři jsme dětem uspořádali pyžamovou párty, kterou jsme zakončili poslední den.

 

Den pátý

V pátek ráno si děti zabalily své kufry a tašky, uklidily své pokoje a zkontrolovaly, jestli nic nezapomněly. Po snídani jsme vyhodnotili předchozí sportovní den a zároveň zhodnotili celou školu v přírodě. Poté už jsme nastoupili do přistaveného autobusu a vyrazili od hotelu na cestu do Poděbrad, kde si rodiče děti vyzvedli.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU SE SNÍDANÍ S NOVOU

Podrobné informace naleznete zde...

MEZINÁRODNÍ DEN KUCHAŘŮ NA TVÉ ŠKOLE

20. 10. 2017, ZŠ TGM Poděbrady, 9 - 16 hodin. Cool přednášky místo učení, vaření s profíky, ochutnávka dobrot, soutěže a zábavné hry! Vezmi odpoledne s sebou tátu, mámu nebo prarodiče. Bavit se budeme všichni!

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.