Fotografie z výjezdu - Pec pod Sněžkou

15.06.2017

Den první

Třídy 1. C, 2. B a 2. C vyjely v pondělí na výjezd do přírody do Pece pod Sněžkou. Počasí bylo skvělé, proto jsme mohli vyrazit hned odpoledne na výlet na rozhlednu Hnědý vrch (1215 m. n. m.). Večer jsme si zpříjemnili lekcí plavání v hotelovém bazénu.

 

 Den druhý

Třídy 1. C, 2. B, 2. C zdraví z Krkonoš! Dnešní dopoledne jsme věnovali učení a plavání. Odpoledne probíhalo ve znamení poznávání okolní krajiny a výletu do Pece pod Sněžkou. Večer jsme zjistili, že i naši prvňáci a druháci mají talent.

 

Den třetí

Škola v Krkonoších pokračovala dopolední výukou, díky hezkému počasí jsme strávili vyučování i pracovní činnosti na čerstvém vzduchu. Proběhla i další lekce plavání, na dětech jsou vidět každodenní pokroky v plaveckých dovednostech. Po poledním klidu jsme si vyšli na Rozcestí, které se nachází ve výšce 1349 m. n. m. Cestou jsme se kochali pohledem na Sněžku. Dále jsme si zpestřili program rozmanitými hrami v okolí našeho hotelu. Večer děti svojí odvahu prokázaly při cestě noční přírodou.

 

Den čtvrtý

Čtvrtek byl ve znamení sportu. Po zopakování učiva jsme opět trávili čas v místním bazénu. Odpoledne jsme pro děti připravili sportovní den, zahráli jsme si vybíjenou, fotbal, zaběhali jsme si a prvňáčci si i zaskákali přes švihadlo. Po svačině jsme se prošli lesem v okolí hotelu, kde měly děti možnost využít své dovednosti z pracovních činností při stavění domečků. Po večeři jsme dětem uspořádali pyžamovou párty, kterou jsme zakončili poslední den.

 

Den pátý

V pátek ráno si děti zabalily své kufry a tašky, uklidily své pokoje a zkontrolovaly, jestli nic nezapomněly. Po snídani jsme vyhodnotili předchozí sportovní den a zároveň zhodnotili celou školu v přírodě. Poté už jsme nastoupili do přistaveného autobusu a vyrazili od hotelu na cestu do Poděbrad, kde si rodiče děti vyzvedli.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)