Hejtmanův pohár

11.06.2018

ZŠ T. G. Masaryka při své první účasti získala 3. místo v kraji. Je to skvělá zpráva, protože jsme vůbec předem netušili, co vše nás čeká splnit.

Hejtmanův pohár je celostátní soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. „Opičí dráhy“.  Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Na dráze plné kreativních překážek, se prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu a je možné ji postavit v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. Soutěž využívá moderní aplikaci, díky které si každá škola může zvolit termín pro zapojení se do soutěže individuálně a dle vlastních možností. Ideální pro zapojení je hodina tělesné výchovy nebo různé sportovní kroužky. Škola sbírá body za aktivní účast každého žáka i za plnění výzev, které je nutné splnit vždy k určitému dni. 
Díky této soutěži jsme zlepšovali své dovednosti v běhu, v obratnosti, ve skocích přes švihadlo, ale třeba i v běhu pozpátku či poslepu. Snažily se celé týmy, a tak byla nutná i spolupráce žáků.  K získání cenných bodů bylo třeba i zapojení zaměstnanců školy, proto všem aktivním účastníkům děkujeme. Krásné 3. místo patří všem. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
 
Dana Šafránková
Jiřina Weiszová
Monika Szabóová
 
 
 

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI a PLÁN AKCÍ ŠKOLY SPOJENÉ SE 100. VÝROČÍM VZNIKU ČSR

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách. Více informací zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTA PEDAGOGA

Nástup ihned. Zástup za nepřítomného pracovníka.