Hejtmanův pohár

11.06.2018

ZŠ T. G. Masaryka při své první účasti získala 3. místo v kraji. Je to skvělá zpráva, protože jsme vůbec předem netušili, co vše nás čeká splnit.

Hejtmanův pohár je celostátní soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. „Opičí dráhy“.  Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Na dráze plné kreativních překážek, se prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu a je možné ji postavit v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. Soutěž využívá moderní aplikaci, díky které si každá škola může zvolit termín pro zapojení se do soutěže individuálně a dle vlastních možností. Ideální pro zapojení je hodina tělesné výchovy nebo různé sportovní kroužky. Škola sbírá body za aktivní účast každého žáka i za plnění výzev, které je nutné splnit vždy k určitému dni. 
Díky této soutěži jsme zlepšovali své dovednosti v běhu, v obratnosti, ve skocích přes švihadlo, ale třeba i v běhu pozpátku či poslepu. Snažily se celé týmy, a tak byla nutná i spolupráce žáků.  K získání cenných bodů bylo třeba i zapojení zaměstnanců školy, proto všem aktivním účastníkům děkujeme. Krásné 3. místo patří všem. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
 
Dana Šafránková
Jiřina Weiszová
Monika Szabóová
 
 
 

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN, PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900. Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.