Hejtmanův pohár

11.06.2018

ZŠ T. G. Masaryka při své první účasti získala 3. místo v kraji. Je to skvělá zpráva, protože jsme vůbec předem netušili, co vše nás čeká splnit.

Hejtmanův pohár je celostátní soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. „Opičí dráhy“.  Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Na dráze plné kreativních překážek, se prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu a je možné ji postavit v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. Soutěž využívá moderní aplikaci, díky které si každá škola může zvolit termín pro zapojení se do soutěže individuálně a dle vlastních možností. Ideální pro zapojení je hodina tělesné výchovy nebo různé sportovní kroužky. Škola sbírá body za aktivní účast každého žáka i za plnění výzev, které je nutné splnit vždy k určitému dni. 
Díky této soutěži jsme zlepšovali své dovednosti v běhu, v obratnosti, ve skocích přes švihadlo, ale třeba i v běhu pozpátku či poslepu. Snažily se celé týmy, a tak byla nutná i spolupráce žáků.  K získání cenných bodů bylo třeba i zapojení zaměstnanců školy, proto všem aktivním účastníkům děkujeme. Krásné 3. místo patří všem. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
 
Dana Šafránková
Jiřina Weiszová
Monika Szabóová
 
 
 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 13. 3. 2019

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna 2019 a v úterý 2. dubna 2019 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY

Více z předvánočních akcí si můžete prohlédnout zde. * Setkání bývalých pedagogů a zaměstnanců školy * Rozsvícení vánočního stromu * Školou chodí Mikuláš * Vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska a hudebně recitační program * Vánoční koncert pěveckého sboru Slunečnice a hudebně pohybové vystoupení