Hravě žij zdravě

10.04.2018

Hravě žij zdravě - 5. C získala první místo ve Středočeském kraji v celostátní internetové soutěži.

Program soutěže je strukturován na pět týdnů, vždy jednou za sedm dní je žákům zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která jim umožní plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Cílem soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na skladbu jídelníčku. Součástí je i vyplňování osobního Deníčku, který sleduje pohybovou aktivitu dětí a snaží se je motivovat ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her. Za všechny tyto aktivity žáci sbírají pro třídu body.
Všech 30 žáků  5 . C se úspěšně zaregistrovalo a podobu pěti týdnů svědomitě plnilo věechny úkoly. Získali nejvíce bodů ve Středočeském kraji. Zástupci organizátorů soutěže jim 5. 4. 2018 předali zajímavé ceny od sponzorů soutěže.
 
Mač
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)