Malé setkání s Velkým Geniem aneb družina hraje Cimrmana…

15.06.2017

Třeťáci v družině se cítí už velkými na vyrábění a hraní si. Jak je tedy zaměstnat k jejich spokojenosti? Při povídání se jeden z chlapců zmínil, že byli s rodiči na představení divadla Járy Cimrmana a to se líbilo i jemu. Hoši se po ukázce na internetu chytli drápkem a vzniklo první malé představení na koberci v ŠD. Byla to docela zábava a s pomocí drobných rekvizit se předvedli ostatním oddělením a třídní pí uč. A líbilo se. Že bychom to zkusili na Akademii, když nás nechají?  Nechali!  Nadšení páni herci zkoušeli, cvičili, vyráběly se kulisy…

Podnikavá babička Matyho vykouzlila adresu pana Filipa Smoljaka, syna zakladatele divadla Járy Cimrmana. S Matym mu napsali a šikovně ho s vnukem pozvali do Poděbrad na Akademii k 80. výročí založení školy. V den „D“ opravdu přijel. Malí páni herci hráli, jak nejlépe uměli, v úvodu zazpívali Elektrický valčík, kostýmy a rekvizity doplnily nastudované „dialogy“ a hoši byli náležitě pyšní, když je pochválil.

A což teprve, když opravdu jejich dílko odvysílal ve svém pořadu na ČR 2. Prostě, naše škola má nové herce nebo alespoň milovníky tohoto divadla. 

 

Jiřina Richterová

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU SE SNÍDANÍ S NOVOU

Podrobné informace naleznete zde...

MEZINÁRODNÍ DEN KUCHAŘŮ NA TVÉ ŠKOLE

20. 10. 2017, ZŠ TGM Poděbrady, 9 - 16 hodin. Cool přednášky místo učení, vaření s profíky, ochutnávka dobrot, soutěže a zábavné hry! Vezmi odpoledne s sebou tátu, mámu nebo prarodiče. Bavit se budeme všichni!

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.