Malé setkání s Velkým Geniem aneb družina hraje Cimrmana…

15.06.2017

Třeťáci v družině se cítí už velkými na vyrábění a hraní si. Jak je tedy zaměstnat k jejich spokojenosti? Při povídání se jeden z chlapců zmínil, že byli s rodiči na představení divadla Járy Cimrmana a to se líbilo i jemu. Hoši se po ukázce na internetu chytli drápkem a vzniklo první malé představení na koberci v ŠD. Byla to docela zábava a s pomocí drobných rekvizit se předvedli ostatním oddělením a třídní pí uč. A líbilo se. Že bychom to zkusili na Akademii, když nás nechají?  Nechali!  Nadšení páni herci zkoušeli, cvičili, vyráběly se kulisy…

Podnikavá babička Matyho vykouzlila adresu pana Filipa Smoljaka, syna zakladatele divadla Járy Cimrmana. S Matym mu napsali a šikovně ho s vnukem pozvali do Poděbrad na Akademii k 80. výročí založení školy. V den „D“ opravdu přijel. Malí páni herci hráli, jak nejlépe uměli, v úvodu zazpívali Elektrický valčík, kostýmy a rekvizity doplnily nastudované „dialogy“ a hoši byli náležitě pyšní, když je pochválil.

A což teprve, když opravdu jejich dílko odvysílal ve svém pořadu na ČR 2. Prostě, naše škola má nové herce nebo alespoň milovníky tohoto divadla. 

 

Jiřina Richterová

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)