Malé setkání s Velkým Geniem aneb družina hraje Cimrmana…

15.06.2017

Třeťáci v družině se cítí už velkými na vyrábění a hraní si. Jak je tedy zaměstnat k jejich spokojenosti? Při povídání se jeden z chlapců zmínil, že byli s rodiči na představení divadla Járy Cimrmana a to se líbilo i jemu. Hoši se po ukázce na internetu chytli drápkem a vzniklo první malé představení na koberci v ŠD. Byla to docela zábava a s pomocí drobných rekvizit se předvedli ostatním oddělením a třídní pí uč. A líbilo se. Že bychom to zkusili na Akademii, když nás nechají?  Nechali!  Nadšení páni herci zkoušeli, cvičili, vyráběly se kulisy…

Podnikavá babička Matyho vykouzlila adresu pana Filipa Smoljaka, syna zakladatele divadla Járy Cimrmana. S Matym mu napsali a šikovně ho s vnukem pozvali do Poděbrad na Akademii k 80. výročí založení školy. V den „D“ opravdu přijel. Malí páni herci hráli, jak nejlépe uměli, v úvodu zazpívali Elektrický valčík, kostýmy a rekvizity doplnily nastudované „dialogy“ a hoši byli náležitě pyšní, když je pochválil.

A což teprve, když opravdu jejich dílko odvysílal ve svém pořadu na ČR 2. Prostě, naše škola má nové herce nebo alespoň milovníky tohoto divadla. 

 

Jiřina Richterová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 14. 3. 2018 se bude konat Den otevřených dveří nejenom pro rodiče budoucích prvňáčků, ale i pro širokou veřejnost a příznivce naší školy. Budou pro ně připraveny nejen ukázky učeben 1. stupně a odborné učebny 2. stupně, ale i ostatní prostory obou budov naší školy.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

25. 5. 2018 - 3. 6. 2018, cena 7.490,- Kč. Doprava lux busem, plná penze, hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar), výlet překvapení.

POPTÁVÁME POZICI UČITELE/KY NA 1. STUPEŇ

Nástup březen / duben 2018. Plný úvazek.