PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

02.07.2018

Pondělí 3. září 2018 

8.00 – 8.30 - zahájení školní docházky a školního roku
- uvítání rodičů a nových žáků paní třídní učitelkou
 
8.30 - 9.15 - první samostatné minuty dětí ve třídě
                        - rodiče, v případě zájmu, provedou přihlášení do školní družiny a školní 
                          jídelny
 
9.15 – 10.00 - úvodní třídní schůzka rodičů s paní učitelkou
                        - žáci a žákyně se seznamují s prostory školní budovy
 
Úterý 4. září 
 
8.00 – 10.50 - první den ve škole – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 
- družina do konce týdne již po skončení vyučování
Středa 5. září – pátek 7. září 
 
8.00 – 10.50 - zkrácené vyučování do 10.50 hodin 
 
Od pondělí 10. září - vyučování podle rozvrhu
 
 

Do školy chodím rád, se školou jsem kamarád.
 

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.