Questing aneb Náš příběh Dne Země

16.05.2018

„Kdo jsme? Jsme třída 9. B a je nás celkem 27. Když sečteme věk nás všech ve třídě (včetně paní učitelky), činí to celkem 428 roků života. Dne 20. 4. 2018 jsme oslavili Den Země na téma kulturní dědictví. Počasí bylo krásné – jako objednané. Naším cílem bylo splnit několik úkolů. Když budeme nejlepší, vyhrajeme i nějakou cenu. Jedno ze zadání (za 2 body) znělo: Ochutnejte z libovolného pramene Poděbradku a definujte její chuť čtyřmi vlastnostmi.“

Tak takhle vypadal úvodní text příběhu jedné z tříd, která se během tohoto dne zúčastnila badatelsky orientované hry, propojující svět techniky (čtení QR kódů) a pěší turistiky (návštěva prosluněného městského ostrova, Havířského kostelíka aj.). Během konání akce žáci ještě stihli vykonat dobrý skutek. A jaký? Každá třída podle svého uvážení – např. natírání včelích úlů pro pana včelaře, nákup pro babičku jedné z žaček, krmení kachen, příspěvek do nadačního fondu, sbírání odpadků v parku, na ostrově, kolem Labe, rozdávání květin pro radost … Možná jste i vy byli jeho součástí. A kdo ne, ten mohl být jedním z respondentů malého interview žáků, kteří se dotazovali na dvě výjimečná místa, která by měl navštívit každý turista Poděbrad. Děkujeme všem dotázaným, kteří neodmítli odpovědět a byli tak zdrojem inspirace pro naše mladé obyvatele Poděbrad a okolí. 
Rok 2018 je evropským rokem kulturního dědictví. Doufejme, že v každém z nás bylo touto akcí ke Dni Země zaseto alespoň malé semínko respektu a obdivu k místu, kde žijeme.
 
Vítězné třídy s nejlepším skóre:
kategorie 1. – 3. třída: 2. C
kategorie 4. – 6. třída: 5. A, 6. B
kategorie 7. – 9. třída: 7. B, 9. A
 
Nejlepší fotografové nejoriginálnější fotografie: 
8. C
 
Mgr. Veronika Jeníková
koordinátorka EVVO
 

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.