Setkání s obrázky pana Lady

19.12.2017

Prosincové pátky ve školní knihovně patřily besedám o Josefu Ladovi. V knihovně se vystřídali žáci 1. D, 1. E, 2. D, 3. B, 3. D, 4. C, 4. D a 5. D.

Přišli si prohlédnout známé i méně známé obrázky z tvorby Josefa Lady, poslechnout si od paní knihovnice vyprávění o dětství a životě Josefa Lady, o jeho malebných obrázcích a o knížkách, které napsal.
V závěru besedy si všichni posluchači vyzkoušeli být jako Josef Lada. Mladší žáci vybarvovali omalovánku od Josefa Lady a starší si sami zkusili nakreslit úsměvný obrázek vojáka Švejka.
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)