Učení hrou

16.04.2018

Zápisy mají předškoláci zdárně za sebou, a tak pro ně bylo na jarní setkání připraveno několik her a zábavných úkolů.

Úkoly byly zaměřeny na rozlišování zrakových a sluchových vjemů, na pravolevou orientaci, na paměť, pozornost, a také na analýzu a syntézu slov. Takže pokud dítko přišlo domů s tím, že jsme hráli živé pexeso, slovní fotbal, že kreslilo obrázek podle diktátu paní učitelky, tak vlastně procvičovalo spoustu potřebných věcí a to pomocí hry. Hra je totiž prostředek, který už Jan Amos Komenský považoval za velmi důležitý. Hra učí spoustě dovednostem. 
 
Šmí, Máč
 
 
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)