Vánoční vystoupení v divadle 13. 12. 2017

19.12.2017

Tak jako každý rok si žáci naší školy připravili mnoho vystoupení pro adventní období. Nejprve zazpívali a zarecitovali při rozsvícení vánočního stromu u školy, následovalo již tradiční setkání v divadle Na Kovárně. 

Na úvod vystoupili žáci ze 6. – 9. ročníku, kteří si připravili několik známých anglických písní spolu s paní učitelkou Martinou Nicholls.
Povedené vystoupení předvedli žáci 4. C a 5. C. Pod vedením paní učitelky Věry Sýkorové zazpívali písničky ze známých pohádek.  Poté následovala recitace žáků 5. C Lidové Vánoce v Polabí, plná místních říkadel a pranostik a hudebně pohybové vystoupení žáků 1. C  a 5. C na píseň Když na les padá sníh. Pásmo sestavily paní učitelky Sabina Máčalíková a Věra Keleová. Poprvé na veřejnosti vystoupil sbor Sedmikráska, který je  složený ze žáků prvních a druhých tříd. Potěšil obecenstvo zimními a vánočními písněmi pod vedením paní učitelky Ivety Zahajské. Zapojili se i žáci 2. stupně z  9. A , kteří také s  paní učitelkou Zahajskou zazpívali několik vánočních písní a koled. Na pódiu se vystřídalo celkem 118 žáků.
 
S. Máčalíková a V. Keleová
 
 
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)