Vánoční vystoupení v divadle 13. 12. 2017

19.12.2017

Tak jako každý rok si žáci naší školy připravili mnoho vystoupení pro adventní období. Nejprve zazpívali a zarecitovali při rozsvícení vánočního stromu u školy, následovalo již tradiční setkání v divadle Na Kovárně. 

Na úvod vystoupili žáci ze 6. – 9. ročníku, kteří si připravili několik známých anglických písní spolu s paní učitelkou Martinou Nicholls.
Povedené vystoupení předvedli žáci 4. C a 5. C. Pod vedením paní učitelky Věry Sýkorové zazpívali písničky ze známých pohádek.  Poté následovala recitace žáků 5. C Lidové Vánoce v Polabí, plná místních říkadel a pranostik a hudebně pohybové vystoupení žáků 1. C  a 5. C na píseň Když na les padá sníh. Pásmo sestavily paní učitelky Sabina Máčalíková a Věra Keleová. Poprvé na veřejnosti vystoupil sbor Sedmikráska, který je  složený ze žáků prvních a druhých tříd. Potěšil obecenstvo zimními a vánočními písněmi pod vedením paní učitelky Ivety Zahajské. Zapojili se i žáci 2. stupně z  9. A , kteří také s  paní učitelkou Zahajskou zazpívali několik vánočních písní a koled. Na pódiu se vystřídalo celkem 118 žáků.
 
S. Máčalíková a V. Keleová
 
 
 

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 7. ROČNÍKY

1. kurz 27. 1. 2018 - 3. 2. 2018 Penzion Kamenice 2. kurz 3. 2. 2018 - 10. 2. 2018 Jičínská chata Více informací zde

AKCE K UKONČENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ

Již v úterý 30. ledna si žáci 1. stupně připomenou olympijský rok plněním sportovních disciplín \"Hejtmanova poháru\". Ve středu 31. ledna se žáci druhého stupně naučí další tanec - tentokrát v rytmu country. Lekce společenského chování je samozřejmou součástí celého dopoledne. Všem prvňáčkům připravujeme slavnostní oběd a těšíme se na setkání s nimi v den předávání jejich prvního vysvědčení.

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.