Výjezd 8. ročníků k volbě povolání

16.05.2018

V týdnu od 23. do 27. 5. se uskutečnil výjezd všech osmých ročníků do Doks, během kterého žáci absolvovali exkurze zaměřené na volbu povolání. V letošním roce navštívili Pivovar Nymburk, ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské. Hlavním cílem akce bylo přiblížit žákům možnosti výběru následného vzdělávání, systém studia v ČR a požadavky na vzdělání u jednotlivých profesí. Dále žáci prostřednictvím různých technik zjišťovali své osobnostní charakteristiky, studijní předpoklady a schopnosti.

R. Martínková
 
 
 

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.