Zahájení školního roku 2017/2018                                4. 9. 2017

Podzimní prázdniny                                                     26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny                                                       23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Ukončení prvního pololetí                                             31. 1. 2018

Pololetní prázdniny                                                      2. 2. 2018

Jarní prázdniny                                                           12. 2. - 18. 2. 2018

Velikonoční prázdniny                                                  29. 3. - 30. 3. 2018

Konec školního roku                                                    29. 6. 2018

Hlavní prázdniny                                                         2. 7. – 31. 8. 2018

Zahájení školního roku 2018/2019                                3. 9. 2018

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)