Datum Třída/Ročník Aktivita
3. září   Zahájení školního roku 2018/2019
  1. ročník Třídní schůzky s rodiči prvnáčků od 9.15 hodin
5. září   Úvodní třídní schůzky v budově na Žižkově
    Účast vybraných žáků na "Festivalu vědy" v Praze
6. září   Úvodní třídní schůzky v budově ve Školní ulici
a ochutnávka ve školní jídelně
10. - 12. září 6. A Adaptační výjezd do Seletic
12. - 14. září 6. B Adaptační výjezd do Seletic
17. - 19. září 6. D Adaptační výjezd do Seletic
19. - 21. září 6. C Adaptační výjezd do Seletic
27. září 9. ročníky "Odemykání školy" budoucím prvňáčkům 
  1. - 8. ročníky Cvičení v přírodě

 Mgr. Vlastislav Sýkora

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN, PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900. Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.