Datum Třída/Ročník Aktivita
1. prosince 1. C, D Plavecký výcvik
  5. A Exkurze do čokoládovny
  4. C, D, E Beseda o rybářství a cestování
    Vystoupení pěveckého sboru Slunečnice - stacionář Kluk
2. prosince 2. C Vánoční vystoupení - Kouty
4. prosince 1. stupeň Předvánoční focení žáků
5. prosince 1. a 2. r. Školou chodí Mikuláš
  6. r. Návštěva představení v "Cerném divadle" Metro
  5. B Vánoční exkurze - Kouřim
  3. - 5. r. Adventní čas - vánoční tradice
6. prosince   Fond SIDUS - charitativní sbírka pro nemocné děti
  6. - 7. r. Okresní kolo ve florbalu
7. prosince 4. E Vánoční dílna pro rodiče s dětmi
8. prosince 4. E "Když půlnoc odbíjí" - Vánoce v Muzeu
11. prosince 4. C, 5. C Vánoční exkurze - "Betlémování" - Kutná Hora
  2. C 
3. B, C, D 
4. D, E
Filmové představení - přírodovědný dokument
  3. C Vánoční setkání s rodiči
    Olympiáda v Aj
12. prosince 8. - 9. r.  Okresní kolo ve florbalu
  2. A, B Exkurze do čokoládovny
  2. C Hudební vystoupení pro seniory v Koutech
13. prosince   Vánoční vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska
a hudebně reditační program v Divadle na Kovárně
od 17.00 hodin
    Mladý chemik - regionální kolo
    Kolínská laťka - regionální soutěž ve skoku vysokém
14. prosince 7. B, 8. B Dějepisná exkurze na Pražský hrad
  2. C "Když půlnoc odbíjí" - Vánoce v Muzeu
    Vánoční koncert pěveckého sboru Slunečnice v Divadle
na Kovárně od 17.00 hodin
15. prosince 4. A, B Exkurze do čokoládovny
    Divadelní představení s KMD - Ples upírů
18. prosince 2. C Vánoční vystoupení pro seniory - Luxor
  1. B Vánoční besídka s dílnou pro rodiče
19. prosince 4. D, 5. C Vánoční vystoupení ZUŠ
20. prosince 1. A Vánoční besídka pro rodiče
23. prosince
- 2. ledna
  Vánoční prázdniny

Mgr. Vlastislav Sýkora

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 7. ROČNÍKY

1. kurz 27. 1. 2018 - 3. 2. 2018 Penzion Kamenice 2. kurz 3. 2. 2018 - 10. 2. 2018 Jičínská chata Více informací zde

Adventní čas v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech

Vánoční trhy 27. 11. 14.30 - 16.30 h. ve Školní ul. 28. 11. 14.30 - 16.30 h. na Žižkově Rozsvícení vánočního stromu a vánoční pohoštění 27. 11. od 16.00 h. ve Školní ul. Vánoční vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska a hudebně recitační program „Zimní čas“ 13. 12. v 17.00 h. v Divadle Na Kovárně Vánoční koncert pěveckého sboru Slunečnice v Divadle Na Kovárně a jeho hosté 14. 12. v 17.00 h. Na setkání s Vámi se těší žáci a zaměstnanci školy.

TŘÍDNÍ SETKÁNÍ

V rámci sdílení zkušeností si Vás dovolujeme pozvat na ukázku příkladu osvědčené praxe v naší škole - Třídní setkání na téma prevence kouření včetně kouření elektronických cigaret. Bližší informace ZDE