Datum

Třída/ročník

Aktivita

1. června

7. AC

Literární exkurze - Posázaví

1. AB, 3. C

Třídní výlet - Žleby

6. BC

Třídní výlet - Milovice

2. června

6. A

Přírodovědné předměty a badatelská výuka ve spolupráci s Ekogymnáziem

5. června

1. A

Praktická ukázka tenisové lekce

6. června

4. E, 5. E

Třídní výlet – Babiččino údolí

6. A, 7. A

Třídní výlet - Praha

1. B

Praktická ukázka tenisové lekce

7. června

4. C, 5. C

Třídní výlet - Praha

1. C

Praktická ukázka tenisové lekce

 

Plavecko - běžecký pohár – účast v soutěži

Žižkov

Fotografování třídních kolektivů

8. června

4. AB

Třídní výlet - Žleby

1. D

Praktická ukázka tenisové lekce

Školní ul.

Fotografování třídních kolektivů

9. června

3. DE

Třídní výlet - Praha

12. června

3. A, 4. C

Divadelní představení žáků ZUŠ

9. A

Třídní výlet

12. – 16. června

1. C, 2. BC

Výjezd do přírody – Pec pod Sněžkou

1. D, 2. D

Výjezd do přírody - Šlovice

14. června

4. A

Třídní výlet - Chleby

 

Školní parlament ve fitcentru

19. června

4. D, 5. A

Třídní výlet - Liberec

1. r.

Pasování prvňáčků na čtenáře

20. června

 

Ocenění úspěšných absolventů na MěÚ

21. června

2. st.

T-Mobile Olympijský běh 2017

21. června

 

Závěrečná klasifikační porada

22. června

 

Soutěž v předlékařské pomoci

22. června

 

Letní koncert pěveckého sboru Slunečnice             na Kolonádě od 18,00 hodin pro veřejnost

23. června

1. a 2. st.

Třídní setkání - rizikové chování, vandalismus

 

Prezentace závěrečných prací žáků 9. r.

3. D

Noční škola

26. června

1. st.

Slavnostní ocenění žáků

27. června

2. st.

Slavnostní ocenění žáků

2. st.

Slavnostní zakončení školní docházky žáků 9. tříd

9. r.

Slavnostní oběd pro žáky 9. tříd

28. června

2. st.

Sportovní den

1. st.

Sportovní den

29. června

 

Ukončení školního roku

30. června

 

Ředitelské volno

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk je městkou, plně organizovanou školou s maximální kapacitou 930 žáků a nachází se v krásném prostředí lázeňského města Poděbrady. Slavnostně byla otevřena v roce 1937. Dnes sídlí ve dvou budovách, ve Školní ulici se nachází ředitelství a učebny 1., 2. stupně a oddělení družiny. V Žižkově ulici je 8 učeben 1. stupně a oddělení školní družiny. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Spektrum.

Ohlédnutí za oslavami 80. výročí školy

Vystoupení školní družiny Lijavec - Rádio DVOJKA. Odkaz: http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy/#/2017-06-04 (nepůjde-li pustit, vyhledejte R DVOJKA na internetu) Vysílání dne 4. 6. 2017 v 15:00 Hod (3 x 60). Velmi pěkný rozhovor, reprezentace školy. Poděkování všem účastníkům tohoto vystoupení. Ing. Miriam Piskačová, ředitelka školy

Volná pracovní pozice

Poptáváme pracovní pozici: Učitelka AJ. Nástup 1. 9. 2017.