Datum Třída/Ročník Aktivita
1. března 1. A, C Seznámení s knihou v Městské knihovně
2. března 1. E Seznámení s knihou v Městské knihovně
    Slavnostní oběd se starostou v rámci oslav Dne Poděbrad
5. března 2. C Lekce bruslení
6. března 1. B,  D Seznámení s knihou v Městské knihovně
7. března 4. E Lekce bruslení
  7. B Projekt "Setkání" ve spolupráci se Základní školou speciální
  5. D Přírodovědné předměty a badatelská výuka ve spolupráci
s Ekogymnáziem
  ŠD Beseda ve školní družině - Probouzení přírody
8. března   Informační schůzka k zápisu do prvních tříd v MŠ
od 15:30 hodin
  2. C Hudební a dramatická vystoupení pro rodiče
12. března 2. C Lekce bruslení
14. března   Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
od 14:00 do 17:00 hodin
15. března   Školní kolo v sólovém zpěvu
16. března 1. ročníky "Veseslé zoubky" - projekt v 1. ročníku
    Matematický klokan, klokáne a cvrček - školní kolo
    Noc s Andersenem
19. března 2. C Lekce bruslení
  8. roč., 5. C Beseda se spisovatelkou P. Braunovou
20. března   Krajské kolo v Nj
21. března 1. E Velikonoční exkurze - Pomlázkování
    Hra se slovy - zápis do "Parlamentní knihy rekordů"
    Okresní kolo v recitaci
    Krajské kolo v dějepisné olympiádě
22. března 6. ročníky Velikonoční tradice - exkurze do Přerova nad Labem
28. března 4. - 9. roč. Muzikály, jak je znáte i neznáte - představení v divadle
    Matematická olympiáda - okresní kolo
    Okresní kolo v aerobiku
29.3. - 2.4.    Velikonoční prázdniny

 Mgr. Vlastislav Sýkora

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd. Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 do 17,00 hodin.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)