Datum Třída/Ročník Aktivita
2. října 4. A Výuka na dětském dopravním hřišti
    Zahájení činnosti klubu "Předškoláčka"
3. října 4. B Výuka na dětském dopravním hřišti
  8. A, C Dějepisná exkurze  - Josefov
    Divadelní představení s KMD - Želary v Rokoku
4. října 2. C, D Plavecký výcvik
    Výuka na dětském dopravním hřišti
5. října 2. A, B Plavecký výcvik
  3. A, D Plavecký výcvik
  4. D Výuka na dětském dopravním hřišti
6. října 1. A, B, E Plavecký výcvik
  4. E Výuka na dětském dopravním hřišti
11. října 2.C, D Plavecký výcvik
12. října 2. A, B Plavecký výcvik
  3. A, D Plavecký výcvik
13. října 1. A, B, E Plavecký výcvik
14. října ŠD Výlet školní družiny - Vodní dům Hulice
17. října 2. D Pěvecké vystoupení pro Svaz tělesně postižených
18. října 2. C, D Plavecký výcvik
19. října 2. A, B Plavecký výcvik
  3. B, C Plavecký výcvik
  4. a 5. r. Anglicko - české představení v Divadle Na Kovárně
  7. - 9. r. Anglicko - české představení v Divadle Na Kovárně
20. října 1. D, E Plavecký výcvik
  6. - 7. r. Vaříme s Nestlé - Den kuchařů
24. října 1.  3. r. Koncert s divadelní výpravou - Naše písnička
25. října 2. C, D Plavecký výcvik
  5. A Přírodovědné předměty a badatelská výuka
ve spolupráci s Ekogymnáziem
26. - 27. října   Podzimní prázdniny

Mgr. Vlastislav Sýkora

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU SE SNÍDANÍ S NOVOU

Podrobné informace naleznete zde...

MEZINÁRODNÍ DEN KUCHAŘŮ NA TVÉ ŠKOLE

20. 10. 2017, ZŠ TGM Poděbrady, 9 - 16 hodin. Cool přednášky místo učení, vaření s profíky, ochutnávka dobrot, soutěže a zábavné hry! Vezmi odpoledne s sebou tátu, mámu nebo prarodiče. Bavit se budeme všichni!

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.