Datum Obor Název  soutěže  Kolo Účastníci Výsledky - umístění
29. 9.  Tv Přespolní běh Lysá nad Labem okresní mladší a starší chlapci, starší dívky

mladší a starší chlapci (6. - 9. roč.)
1. místo a postup do krajského kola,
dívky (8. - 9. roč.) 3. místo,
všichni z 10 družstev

5. 10. Tv Přespolní běh Kolín krajské mladší a starší chlapci mladší chlapci 2. místo,
starší chlapci 4. místo
7. 10. Kopidlenský kapřík regionální 3 členné družstvo žáků 2. st. 4. místo O. Král 7. C,
L. Svoboda, A. Zeithaml oba 9. A
7. 10. Kopidlenský kvíteček regionální 3 členné družstvo žáků 2. st. 8. místo A. Kroulíková, L. Plačková,
J. Prášil všichni 9. B
7. 10. Kopidlenský jelen regionální 3 členné družstvo žáků 2. st. 5. místo D. Bíreš, A. Jeníková a
V. Klepač všichni 9. B 
10. 10. Tv Coca cola cup okresní chlapci z 2. st. 1. místo ze 3 škol, postup
do krajského kola
11. 10.  Tv Minifotbal okresní chlapci z 2. st. 1. místo z 8 škol, postup
do krajské kola
12. 10. Přírodovědný klokan školní 30 žáků z 8. a 9. tříd 1. místo V. Klepač 9. B,
2. místo J. Bělohoubek 9. A,
3. místo A. Černý 8. A
20. 10. Tv Stolní tenis okresní chlapci a dívky 2. st. chlapci 5. a 8. místo družstev,
dívky 1. místo - tým A. Darakevová 7. A,
K. Malá 6. B, E. Paroulková 7. B
24. 10. Tv Coca cola cup krajské chlapci 2. st. 2. místo (ze 4)
2. 11. Tv Mini fotbal krajské chlapci 2. st. 5. místo z 10 zúčastněných týmů
4. 11. Ma Logická olympiáda krajské M. Ledroit 4. C 3. - 4. místo, postup do celostátního kola
16. 11. Dějepisná olympiáda školní 34 žáků 8. a 9. roč. do okresního kola postupují V. Rosendorf, M. Brabec, Ž. Rožánková všichni 8. B
23. 11. Tv Florbal okresní 6. a 7. roč. chlapci 3. místo z 12 zúčastněných družstev
28. 11. Ma Logická olympiáda národní M. Ledroit 4. C 43. místo
30. 11. Tv Florbal okresní 8. a 9. roč. chlapci 7. místo z 14 zúčastněných družstev
30. 11. Vánoční betlém regionální žákyně 8. ročníků odesláno 55 figurek,
vystaveny v betlému Výstaviště Lysá n. L.
2. 12. Čj Olympiáda v Čj školní žáci 8. - 9. ročníku 1. místo B. Matoušová 8. B, M. Jelínková 9. A, 3. - 5. místo A. Černý a K. Schreyerová oba 8. A, D. Grešová 9. C
3. 1. In, Ov Kraje pro bezpečný internet krajské žáci 2. st. výhra pro školu 10 000,- Kč za nevyšší počet úspěšných absolventů soutěžních kvízů
11. 1. Biologická olympiáda školní 53 žáků 2. st. kat. D: 1. místo Z. Vrzáčková 7. B,
            2. místo D. Koppová 7. A,
            3. místo K. Dvořáková 7. B;
kat. C: 1. místo V. Rosendorf 8. B,
            2. místo K. Pačandová 8. A,
            3. místo S. Vavřička 8. C
17. 1.  Dějepisná olympiáda okresní 2 žáci úspěšní ve školním kole 14. místo M. Brabec 8. B,
15. místo Ž. Rožánková 8. B
24. 1.  Ma Matematická olympiáda okresní 12 žáků 5. ročníku postoupilo na základě samostatného zpracování zadání  2. místo F. Benešovský 5. D,
3. místo M. Srb 5. A,
4. místo R. Kostinek 5. C
25. 1. Nj Konverzační soutěž v Nj okresní vybraní žáci 7. - 9. třídy 7. - 9. místo ze 14 soutěžících
A. Kroulíková 9. B, V. Růžičková 9. A
27. 1.  Ze Zeměpisná olympiáda školní 42 žáků 2. st. kat. A: 1. - 2. místo J. M. Vraspír 6. A,
                               K. Gajdošová 6. C,
           3. místo B. Ledroit 6. A;
kat. B: 1. místo V. Pácal 7. A,
           2. místo 3. místo S. Bulíř 7. B;
kat. C 1. místo M. Brabec 8. B,
           2. místo J. Mareš 8. A,
           3. místo K. Pačandová 8. A
27. 1.  Ma Pythagoriáda školní 33 žáků 5. roč. postup do okresníhom kola R. Kostinek 5.C, M. Ledroit 4. C, M. Srb 5. A, M. Šlejtr 5. D, J. Žoha 5. D, 
30. 1. Ma Pythagoriáda školní 38 žáků 2. st. 6. roč. 1. místo V. Koldínský 6. C,
           2. místo D. Braunová 6. A,
           3. místo T. Míka 6. B;
7. roč. 1. místo V. Hrabal 7. B,m
           2. místo M. Ryška 7. A,
           3. místo E. Kibusová 7. C;
8. roč. 1. místo V. Rosendorf 8. B,
           2. místo O. Pohořelý 8. B,
           3. místo M. Bayer 8. B 
2. 2. Aj Olympiáda v Aj školní 58 žáků 2. st.  kat. I. A: 1. místo V. Koldinský 6. C,
              2. místo Š. Arežina 6. B,
              3. místo L. Heryánová 7. C;
kat. II. A: 1. místo J. Král 9. C,
                2. místo D. Niedermirtl 9. A,
                3. místo V. Maršon 8. A
1. 2.  Čj Olympiáda v Čj okresní postupující ze školního kola z 29 účastníků 6. - 7. místo B. Matoušková 8. B,                         18. - 19. místo M. Jelínková 9. A
21. 2. Ze Zeměpisná olympiáda okresní 3 žáci postupující ze školního kola kat. A: 7. místo J. M. Vraspír 6. A;
kat. B: 4. - 5. místo V. Pácal 7. A;
kat. C: 4. místo M. Brabec 8. B
22. 2.  Aj Soutěž v anglickém jazyce okresní žáci umístění ve školním kole kat. I. A: 5. místo Š. Arežina 6. B;
kat. II. A 9. místo D. Niedermirtl 9. A 
22. 2. Čj Celostátní přehlídka dětské recitace školní 59 žáků 1. a 2. st. I. kat.: 1. místo M. Weisová 3. E,
           2. místo A. Zemanová 3. C,
           3. místo E. Myšková 3. A,
                         A. Francová 3. B;
II. kat.: 1. místo J. Špitálský 4. B,
            2. místo A. Bilá 4. C,
            3. místo J. Žoha, P. Popová 5. C,
            čestné uznání A. Homolová 4. C,
                                    F. Pačes 5. A;
III. kat.: čestné uznání B. Ledroit 6. A,
                                     V. Sedmidubská 6. A,
                                     K. Hlaváčková 7. C;
IV. kat.: 1. místo V. Novotný 9. C,
             2. místo D. Grešová 9. C,
             3. místo A. Horáková 9. A
28. 2. Ma Pangea - mezinárodní matematická soutěž školní 14 žáků 4. roč., 12 žáků z 5. roč. účast bez postupu do vyššího kola
1. 3. Ma Piškvorkový turnaj  školní 40 žáků z 1. st. Piškvorkový král Š. Kryka 4. C
15. 3.  Čj Celostátní přehlídka dětské recitace okresní   II. kat.: čestné uznání pro J. Špitálského 4. B;
IV. kat.: diplom pro D. Grešovou 9. C 
16. 3.  Tv Basketbal okresní 10 chlapců z 2. st. 3. místo družstev ze sedmi zúčastněných
17. 3.  Ma Matematický klokan školní 44 žáků 2. st. kat. Kadet 1. místo V. Klepač 9. B,
                  2. místo Ž. Rožánková 8. B,
                                V. Plačková 9. C;
kat. Benjamín 1. místo V. Pácal,
                       2. místo T. Musilová 6. A,
                       3. místo M. Riška 7. A
17. 3.  Ma Matematický klokan školní 105 žáků 1. st. kat. Cvrček 1. místo L. Černá 3. A,
                   2. místo M. Kroužilová 3. B,
                   3. místo A. Hladká 3. B;
kat. Klokánek 1. místo M. Ledroit 4. C,
                      2. místo M. Lukavec 4. D,
                      3. místo I. Bucháčková 5. A
23. 3. Čj Jak vyrůstám s knihou celostátní 2 práce žáků 2. st. K. Smetanová 8. C, V. Novotný 9. C
- účast bez umístění
24. 3. Ma Soutěž v sudoku regionální 9 žáků 2. st. a 1. st. 13. místo družstvo A. Kroulíková 9. B, L. Kroulíková 5. C, L. Plačková 9. B,
20. místo družstvo P. Bočková 7. B, K. Dvořáková 7. B, M. Ledroit 4. C,
21. místo družstvo A. Černý 8. B, A. Nápravník 8. C, R. Plaček 8. A 
28. 3. Hv Soutěž v sólovém zpěvu školní 30 žáků 1. st. I. kat.: vítěz J. Bébrová 1. D,
II. kat.: vítěz J. Sekerešová 2. A
                    E. Žohová 2. B.
III. kat.: vítěz P. Kališová 3. C,
IV. kat.: vítěz A. Homolová 4. C,
V. kat.: vítěz J. Žoha 5. D
29. 3.  Tv Soutěž v aerobiku okresní mladší dívky 2. místo B. Jirečková 5. A;
cena poroty K. Děčková 1. C
31. 3.  Vv Požární ochrana očima dětí okresní zaslány 3 práce: J. Bělohoubek 9. A, D. Bárta 9. A, V. Plačková 9. C  účast bez umístění
březen Soutěž ve sběru baterií školní aktivní žáci školy 1. místo N. Filipová 3. A,
2. místo A. Husek 4. E,
3. místo K. Dvořáková 7. B
6. 4. Tv Okresní kolo ve vybíjené okresní mladší žáci a žákyně ze 4. - 5. ročníku 4. místo 
8. 4.  Tv Běh o pohár starosty města městská 259 žáků školy (z toho 61 z 2. st.)  a jejich rodiče kat. A4 1. místo V. Novotný 9. C,
            2. místo O. Nápravník 8. C,
            3. místo A. Nápravník 8. C;
kat. B4 1. místo Ž. Rožánková 8. B;
kat. A3 1. místo M. Pavlík 6. C,
            2. místo T. Kroužel 5. E,
            3. místo R. Koudelka 6. B;
kat. B3 1. místo T. Vyleťalová 6. A;
kat. A2 1. místo J. Černý 5. C,
            2. místo J. Hurych 5. C,
            3. místo O. Barták 5. D;
kat. B2 1. místo N. Linhartová 4. A,
            2. místo B. Kuklíková 4. A,
            3. místo L. Kroulíkopvá 5. C;
kat. A1 1. místo V. Pavlík 3. E,
            2. místo A. Linhart 2. A,
            3. místo P. Chlubna 3. E
10. 4. Biologická olympiáda kat. D okresní 3 žáci postupující ze školního kola 5. místo Z. M. Vrzáčková 7. B,
7. místo D. Kopová 7. A,
8. místo K. Dvořáková 7. B
12. 4. Dv Týden s dopravní tématikou školní přihlášení žáci z 1. a 2. st. 1. K. Pačandová a D. Horák oba z 8. A,
K. Míková 8. B a F. Gajdušek 8. A,
3. A. Čížková 8. C a R. Plaček 8. C
20. 4. Biologická olympiáda kat. C okresní 3 žáci postupující ze školního kola 3. místo K. Pačandová 8. A,
4. místo V. Rosendorf 8. B,
6. místo S. Vavřička 8. C
29. 4. Vv Vláčkem do pohádky celostátní 10 žáků z 2.C 2. místo L. Šlejtrová z 2. C
duben Vv Požární ochrana očima dětí -Záchranáři okresní   2. místo J. Bělohoubek 9. A
2.5. Dv Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní družstvo 1. st. ve složení M. Srb 5. A, O. Vach 5. A, K. Doubová 5. C, j. Severová 5. E; družstvo 2. st. ve složení F. Gajdušek D. Horák, K. Pačandová všichni 8. A, K. Míková  družstvo 1. st. 6. místo;
družstvo 2. st. 2. místo
2. 5.  Tv Mc Donald Cup - fotbal okrskové mladší a starší žáci z 1. st., celkem 28 účastníků 1. místo ze 3 zúčastněných škol v obou kategoriích 
3. 5.  Tv Plavecko - běžecký pohár okresní 12 žáků 1. a 2. st. 1. místo P. Chlubna 3. E, J. Sekot 5. C, T. Vyleťalová 6. B;
2. místo S. Bébrová 3. D, B. Matoušová 8. B; všichni postupují do krajského kola
10.5. Vv Světový den hygieny rukou celostátní 3 žáci 3. D M. Benda, L. Klímová, N. Nechvílová výsledek bude zveřejněn
11. 5.  Tv Mc Donald Cup - fotbal okresní obě vítězná družstva z okrskového kola mladší žáci 2. místo,
starší žáci 1. místo a postup do krajského kola
15. 5. Tv Atletika - Pohár rozhlasu okresní chlapci 6. a 7.ročníku, dívky 6. a 7. ročníku chlapci 1. místo a postup do krajského kola, dívky 2. místo a postup do krajského kola
16. 5. Tv Atletika - Pohár rozhlasu okresní chlapci 8. a 9. ročníku, dívky 8. a 9. ročníku chlapci 4. místo,
dívky 2. místo a postup do krajského kola
16. 5.  Tv Mc Donald Cup - fotbal krajské družstvo starších žáků 4. a 5. ročníku 1. místo a postup do republikového kola
18. 5. Vv Naše škola 80x jinak školní žáci 1. st. Š. Bonková - 2.D, E. Krejčíková - 3.B, N. Kňapová - 5.A - oceněné práce
24. 5. Tv Atletika - Pohár rozhlasu krajské chlapci 6. a 7. ročníku, dívky 6. a 7. ročníku chlapci 1. místo,
dívky 3. místo
24. 5. Tv Atletika - Pohár rozhlasu krajské dívky 8. a 9. ročníku 6. místo
30. 5. Tv Střelecký závod Vzpomínka na Regiho Schamse regionální 10 žáků 7. ročníků v týmech 1. a 3. místo,
v jednotlivcích 1. místo J. Vodehnal 7. B,
                        2. místo S. Bulíř 7. B, 
                        3. místo M. Pavlych 7. C
31. 5. Tv Fotbal McDonalds Cup republikové tým chlapců 4. a 5. třídy 7. místo ze 16 zúčastněných týmů a 3 000 českých škol
6. 6. Vv Mytí rukou - proč, kdy a jak celostátní 10 žáků z 2. C účast bez umístění
7. 6. Tv Plavecko - běžecký pohár krajské 5 žáků kat. A 10. místo P. Chlubna 3. E;
kat. E 10. místo S. Bébrová 3. D;
kat. D 5. místo J. Sekot 5. C;
kat. H 5. místo T. Vyleťalová 6. B;
kat. I 2. místo B. Matoušová 8. B (v každé kategorii cca 20 - 25 závodníků) 
22. 6. Vz Soutěž v laické předlékařské první pomoci pro žáky druhého stupně základních škol okresní žákyně 7. a 8. ročníku 1. místo   K. Dvořáková, P. Bočková, Z.Vrzáčková  - všechny 7. B,
2. místo G. Lonská, V. Lonská, K.ateřina Pačandová - všechny 8. A

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)