I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových kroužků. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, cenu za jedno pololetí, náplň, věk účastníků, pro které je určen, termín, kdy bude kroužek pravidelně probíhat. Všechny kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo na Žižkově. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucímu kroužku, který vám může dát i bližší informace. Pololetní kurzovné (pokud není uvedeno jinak) zaplaťte prosím na prvním setkání kroužku, nejpozději však do 22. 9. 2017 hotově vedoucímu kroužku. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017.


BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI
Předškoláček Školní ulice Mgr. S. Máčalíková, Mgr. K. Šmídová 500,- Kč za celý rok

Naším cílem bude připravit Vašeho předškoláčka  na vstup do školy.

S předstihem se adaptuje na nové prostředí, seznámí se s novými kamarády, „doladí“ školní připravenost a zábavnou formou si vyzkouší školní činnosti. Zaměříme se na prostorovou orientaci a matematické pojmy, rozcvičíme mluvidla a rozšíříme slovní zásobu, budeme pracovat ve skupinkách, procvičíme jemnou motoriku, grafomotoriku, hudební cítění – rytmus, paměť, pozornost a myšlení.

Setkání budou probíhat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin. První schůzka 2. 10. 2017, na které proběhne i platba.

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd

Ing. J. Klabanová  650,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roč. období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do učení“ desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5.

Schůzky budou probíhat v úterý od 13.45 do 14.3 hod.

 

Kroužek keramiky Mgr. S. Máčalíková, Mgr. P. Skryjová, Mgr. J. Weiszová  750,- Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Pro žáky od  1. ročníku. Schůzky  se budou konat  vždy v úterý od 13.45 do 15.15 hod., poprvé 12. 9. 2017.

 

Výtvarný kroužek  Mgr. P. Skryjová
750,-Kč
Děti se naučí pracovat s různými materiály a seznámí se se zajímavými výtvarnými technikami.
Pro žáky od 2. ročníku. Schůzky se budou konat 1× za 14 dní ve čtvrtek od 13.45 do 15.15 hodin v učebně č.17, poprvé 14. 9. 2017.

Šikovná dívka Mgr. M. Szabóová 750,- Kč

Kroužek je určen dívkám 1. stupně, které rády tvoří, chtějí se naučit přišít si knoflík, seznámit se s háčkováním a při práci si rády zpívají. Scházet se budeme 1x týdně ve středu 5. vyučovací hodinu.

 

Konverzace v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd Bc. M. Nicholls 650,- Kč

Kroužek je určen pro pokročilejší žáky, kteří chtějí využít svých znalostí v konverzaci a zároveň se zábavnou formou naučit nové gramatické jevy a rozšířit si slovní zásobu nad  rámec běžného učiva. Cílem je nejen zdokonalit žáky ve všech jazykových dovednostech, ale i připravit je na studium na střední škole.

Nejde o doučování, počet míst je omezen.

Schůzky budou probíhat každé pondělí od 15.30 – 16.15 hod.

 

Holokaust za 2. světové války Mgr. P. Vokálová 650,- Kč

Kroužek se bude scházet v úterý jedenkrát za 14 dní v rozsahu 2 hodin. Je určen primárně pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci se seznámí s osudy obyčejných lidí, jak žili, jak vnímali válku, jaké změny se jim kvůli válce staly. Na žáky čekají deníky, dokumenty, filmy k dané tématice. Seznámí se s osudy Židů před, během a po druhé světové válce.

Pomůcky: sešit 524, penál; první schůzka 12. 9. 2017 ve 13.45 hod.

 

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám Mgr. R. Martínková Cena za celý kurz 520,- Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: ve čtvrtek odpoledne, bude upřesněno.

 

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám Mgr. L. Líbalová Cena za celý kurz 520,-Kč
Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: ve čtvrtek odpoledne, bude upřesněno.

 

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

 Předškoláček v  budově na Žižkově 

Mgr. A. Benešová, Mgr. O. Sasková  500,- Kč za celý rok

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky. Při našich setkáváních se zaměříme na prostorovou orientaci, rozvoj jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání. Zazpíváme si a zahrajeme si hry. Seznámíme se prostředím školy a s budoucími spolužáky.

Setkání budou probíhat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci. První schůzka bude 2. 10. 2017, na které proběhne i platba.

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1., 2.  tříd 

Ing. J. Klabanová  650,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách žáků. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období a svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným slovním okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do učení“ desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5. Schůzky budou probíhat  v pátek, pro 1. roč. od 13.00 do 13.45 hod.,  pro 2. roč. od 14.00 do 14.45 hod.

 

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU

 

Jméno žáka:

 

 

……………………………………….........

 

Třída: …………

 

Přihlašuji svého syna/dceru do kroužku (název):

 

 

………….....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

Podpis rodičů, tel. kontakt:

 

…………………………………………….

 

 

 

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR

na zvýšený výskyt trestné činnosti - vykrádání osobních automobilů před budovami základních a mateřských škol. Nenechávejte si v interiéru vozidla žádné osobní věci (kabelky, peněženky, mobilní telefony, ...). Celé jednání pachatelů je velmi rychlé - pár desítek sekund.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

pro výuku předmětu speciálně pedagogické péče. S úvazkem ve výši 1 hodina týdně a nástupem od 1. 6. 2018.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.