Zájmové útvary (kroužky)

I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových kroužků. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, cenu za jedno pololetí, náplň, věk účastníků, pro které je určen, termín, kdy bude kroužek pravidelně probíhat. Všechny kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo na Žižkově. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucímu kroužku, který vám může dát i bližší informace. Pololetní kurzovné (pokud není uvedeno jinak) zaplaťte prosím na prvním setkání kroužku, nejpozději však do 16. 9. 2016 hotově vedoucímu kroužku. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 12. 9. 2016.

BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI

Kroužek keramiky Mgr. S. Máčalíková,

Mgr. J. Weiszová  750,- Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Pro žáky od  2. ročníku. Schůzky  se budou konat  vždy v úterý od 13.45 do 15.15 hod., poprvé 13. 9. 2016.

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd

Ing. J. Klabanová  650,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roč. období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do učení“ desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5.

Schůzky budou probíhat v úterý od 12.50 do 13.35 hod. První setkání 13. 9. 2016.

 

Předškoláček Školní ulice Bc. V. Keleová, Mgr. K. Šmídová 500,- Kč za celý rok

Naším cílem bude připravit Vašeho předškoláčka  na zápis do první třídy.

Získá kladný vztah ke škole, adaptuje se s předstihem na nové prostředí, seznámí se s novými kamarády, „doladí“ školní připravenost a zábavnou formou si vyzkouší školní činnosti. Dále budeme připravovat předškoláčka na úspěšný vstup do školy. Zaměříme se na prostorovou orientaci a matematické pojmy, rozcvičíme mluvidla a rozšíříme slovní zásobu, budeme pracovat ve skupinkách, procvičíme jemnou motoriku, grafomotoriku, hudební cítění – rytmus, paměť, pozornost a myšlení.

 

Setkání budou probíhat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin. První schůzka 3. 10. 2016, na které proběhne i platba.

 

Kroužek šachu Ing. M. Seifert  650,- Kč

Výuka královské hry, příprava na  soutěže. Pro zájemce od 2. třídy. Schůzky 1x za 14 dní ve středu od 14.15 do 15.45 hod. Zájemci se přihlásí a zaplatí u pí zástupkyně Smíškové.

 

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám

Mgr. R. Martínková Cena za celý kurz 520,- Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: úterý v 15.30 – 16.15 hod.

 

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám

Mgr. L. Líbalová Cena za celý kurz 520,- Kč
Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: čtvrtek v 15.30 -  16.15 hod.

 

Dramatická výchova   Renata Kolbabová, Dis. 650,- Kč

Žáci se seznámí se základními  pojmy dramatické výchovy, jako je drama, improvizace, hra v rolích, jeviště, hlediště apod. Naučí se hravou formou vnímat druhého a spolupracovat. Nedílnou součástí jsou také hry pro rozvoj osobnosti, spolupráci, hry pro uvolnění napětí a také hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Budeme hrát krátké příběhy podle předlohy i bez, pohádky, krátký muzikál a mnoho dalšího. Budeme se bavit a přitom poznávat sami sebe. Tak přijď mezi nás a najdi v sobě skryté vlohy.  Kroužek je vhodný pro všechny věkové kategorie. Termín konání úterý  13:45 - 15:25 hod.

 

Moderní deskové hry  Renata Kolbabová, Dis.

650,- Kč

Znáte nějaké deskové hry? Pokud ano, jistě jsou to ty nejznámější. Například Osadníci z Katanu, Dostihy a sázky apod. Ale víte, že množství typů a témat moderních deskových her se stále navyšují? Pojďte se proměnit na pár minut ve vaše oblíbené hrdiny, mýtické bytosti, lovce, příšery, různá povolání, zvířátka a podobně. Těchto zábavných her jsou stovky, tak pojďte proniknout a vyzkoušet alespoň některé z nich.  Kroužek je vhodný pro všechny věkové kategorie. Termín konání úterý  13:45 - 15:25 hod.

 

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

Předškoláček v  budově na Žižkově 

Mgr. R. Urbánková, Mgr. O. Švorcová   500,- Kč za celý rok

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky. Při našich setkáváních se zaměříme na prostorovou orientaci, rozvoj jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání. Zazpíváme si a zahrajeme si hry. Seznámíme se prostředím školy a s budoucími spolužáky.

Setkání budou probíhat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci. První schůzka 3. 10. 2016, na které proběhne i platba.

 

Kroužek angličtiny

 

IngJ. Klabanová  650,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách žáků. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roč. období a svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným slovním okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do učení“ desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5. Schůzky budou probíhat  v pátek od 13.00 do 13.45 hod. První setkání 16. 9. 2016.PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU

Jméno žáka: ……………………………………….........

Třída: ……..

Přihlašuji svého syna/dceru do kroužku:

………….....................................................

…………………………………………….
Podpis rodičů, tel. kontakt:

…………………………………………….

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Podrobné informace naleznete zde...

INFORMACE O ADAPTAČNÍM KURZU PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. ročníků v září 2017

Bližjší informace naleznete ZDE...