Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, Okres Nymburk

tel. 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz

 

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE  2018/2019

I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových útvarů - kroužků organizovaných školou. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, výši platby za školní rok, náplň, věk účastníků, pro které je určen. Všechny termíny, kdy budou kroužky probíhat, upřesníme po finalizaci rozvrhu 1. 9. 2018. Kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo na Žižkově. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucímu kroužku, který vám může dát i další bližší informace. Celoroční kurzovné (pokud není uvedeno jinak) zaplaťte prosím na prvním setkání kroužku, nejpozději však do 21. 9. 2018 hotově vedoucímu kroužku. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 10. 9. 2018 (kromě Předškoláčka).

 

BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI

Předškoláček
Školní ulice
Mgr. M. Szabóová, Mgr. K. Šmídová
1 000,- Kč 

Naším cílem bude připravit Vašeho předškoláčka  na vstup do školy. S předstihem se adaptuje na nové prostředí, seznámí se s novými kamarády, „doladí“ školní připravenost a zábavnou formou si vyzkouší školní činnosti. Zaměříme se na prostorovou orientaci a matematické pojmy, rozcvičíme mluvidla a rozšíříme slovní zásobu, budeme pracovat ve skupinkách, procvičíme jemnou motoriku, grafomotoriku, hudební cítění – rytmus, paměť, pozornost a myšlení. Velkou pozornost budeme věnovat předčtenářské gramotnosti, budeme si hrát s texty, podněcovat fantazii a kreativitu, malovat a tvořit komiksy. Setkání budou probíhat 2x měsíčně každé sudé pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin. První schůzka 1. 10. 2018, na které proběhne i platba.

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd
Ing. J. Klabanová 
1 300,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě chuti do práce desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5.

Kroužek keramiky
Mgr. J. Weiszová 
1 500,- Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Pro žáky 3. – 5. ročníku. Schůzky  se budou konat  vždy v úterý od 13.45 do 15.15 hod., poprvé 11. 9. 2018.

Kroužek keramiky
Mgr. S. Máčalíková, Mgr. P. Skryjová
1 500,- Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Pro žáky 1. a 2. ročníku. Schůzky  se budou konat  vždy ve čtvrtek od 13.45 do 15.15 hod., poprvé 13. 9. 2018.

Šikovná dívka
Mgr. M. Szabóová
1 500,- Kč

Kroužek je přednostně určen dívkám z 1. stupně, které se již v loňském školním roce skamarádily s jehlou, knoflíkem a háčkem. V letošním roce se zaměříme na pletení.
Scházet se budeme 1x týdně ve středu 5. vyučovací hodinu.

Hra na flétnu
Mgr. M. Szabóová
1 300,- Kč

Tato aktivita je určena pro 12 začínajících muzikantů. Vědomosti nabyté v hodinách hudební výchovy využijeme při hře na flétnu. Předpokladem je chuť hrát na flétnu i doma.
Scházet se budeme 1x týdně v pondělí 5. vyučovací hodinu.

Miniházená 
Mgr. J. Weiszová 
1 300,- Kč

Žáci se seznámí s pravidly miniházené a zúčastní se turnajů v miniházené mezi  ZŠ v rámci projektu „Poděbradská školní liga miniházené“. Kroužek bude probíhat ve spolupráci s garantem projektu, který je zároveň metodik a trenér mládeže. Určeno pro žáky 2. – 5. ročníků, 1x týdně – 1 hodina

Kroužek matematiky
Mgr.Tereza Peroutková
1 300,- Kč

Doučovací kroužek je určen žákům 6., 7. a 8. ročníku, kteří si chtějí procvičit a upevnit aktuálně probírané učivo z matematiky.

Konverzace v německém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku
Mgr. E. Ernstová
1 300,-Kč

Kroužek je určen pro pokročilé žáky německého jazyka, kteří chtějí využít svých znalostí v konverzaci a zároveň se naučit nové gramatické jevy a rozšířit si slovní zásobu. Cílem je nejen zdokonalit žáky ve všech jazykových dovednostech, ale i připravit na běžné konverzační situace. Nejedná se o doučování.

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám
Mgr. R. Martínková
Cena za celý kurz 520,- Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí. Kroužek je určen pro žáky devátých tříd.

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám
Mgr. L. Líbalová
Cena za celý kurz 520,-Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí. Kroužek je určen pro žáky devátých tříd.

 

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

Předškoláček
v budově na Žižkově 
Mgr. I. Malínská, Mgr. O. Sasková  1 000,- Kč 

Viz Předškoláček ve Školní ulici

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd 
Ing. J. Klabanová 1 300,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách žáků. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období a svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným slovním okruhům. Žák potřebuje kromě chuti do práce desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5. 

 

DALŠÍ SPECIÁLNÍ NABÍDKA bude žákům předána na samostatných letácích

- kroužky  financované z projektů EU, a proto zcela zdarma:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 1.– 9.  roč.

Klub zábavné logiky a deskových her 1.– 9.  roč.

- kroužek organizovaný externí firmou Věda nás baví pro žáky 1. st. 

 _____________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU (NÁZEV):

..........................................................................................................................................

JMÉNO ŽÁKA, TŘÍDA:

..........................................................................................................................................

PODPIS RODIČŮ, TEL. KONTAKT

..........................................................................................................................................

 

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN, PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900. Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.