Školní telefonní čísla: 312 316 + linka

 
LINKA
KANCELÁŘ ŠKOLY   900
VEDENÍ ŠKOLY ředitelka školy 901
  statutární zástupce ředitelky  902
  zástupkyně ředitelky pro vzdělání a výchovu 903
KABINET 1. STUPNĚ kabinet č. 5 - ulice Školní 910
  kabinet č. 6 - ulice Školní 920
  kabinet 1. patro - Žižkov 981
  kabinet 2. patro - Žižkov 982
KABINET 2. STUPNĚ kabinet č. 32 - chemie 932
  kabinet č. 35 - fyzika 935
  kabinet č. 39 - výtvarná výchova 939
  kabinet č. 41 - cizí jazyky 941
  kabinet č. 47 - přírodopis 947
  kabinet č. 50 - český jazyk 950
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ULICE ŠKOLNÍ 1. oddělení 960
  2. oddělení 961
  3. oddělení 962
  4. oddělení 963
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŽIŽKOV 5. oddělení 970
  6. oddělení 971
  7. oddělení 972
PRACOVIŠTĚ PORADENSKÉHO TÝMU   993
PRACOVNA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ   959
ŠKOLNÍ KNIHOVNA   904
EKONOMICKÝ ÚSEK hospodářka 900
  ekonomka 905
  mzdová účetní 909
ŠKOLNÍ JÍDELNA vedoucí jídelny - ulice Školní 991
  záznamník 992
  kuchyň 994
  školní jídelna - Žižkov 325 626 438
ŠKOLNÍK   999

 

 

Vstup do emailu pro zaměstnance naleznete zde https://mail.zstgmpodebrady.cz/exchange/

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI a PLÁN AKCÍ ŠKOLY SPOJENÉ SE 100. VÝROČÍM VZNIKU ČSR

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách. Více informací zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTA PEDAGOGA

Nástup ihned. Zástup za nepřítomného pracovníka.