Projekt Základka Roku

05.01.2017

Projekt ZákladkaRoku je průzkumem mezi studenty a absolventy základních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studovalo.

Impulsem ke vzniku projektu Základka Roku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií.

Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí je pohled studenta či absolventa na svoji školu. Tento pohled studenta či absolventa je podle nás zásadní.

Posouzení kvality školy z pohledu absolventů je i kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí studenti základních škol či jejich rodiče.  

Těm chceme projektem pomoci v jejich rozhodování, na jakou školu se přihlásit.

Pravidla soutěže ZákladkaRoku.cz:

1. Hlasovat v soutěži mohou studenti a především absolventi základních škol prostřednictvím sociální sítě Facebook.
2. Každý hlasující může přidělením hvězdiček OBJEKTIVNĚ hodnotit svoji školu.
3. Výsledné pořadí určí celkový počet získaných hvězdiček s ohledem na velikost školy, tedy s přepočtením na maximálně možný počet získaných hvězdiček od všech studentů (v jiném žebříčku podle absolventů) každé školy. Výsledkem je procento, které udává umístění školy. Tak je možné porovnávat školy různé velikosti mezi sebou.
4. Titul nejlepší Základka Roku dostane ta škola, která získá nejlepší umístění v hlasování.

Hlasování probíhá od 1. 12. 2016 a končí 28. 2. 2017

Odkaz na stránky projektu pro hlasování: http://www.zakladkaroku.cz/skoly/4189/ 

Odkaz na facebook školy: https://www.facebook.com/zstgmpdy/

www.mapaskolstvi.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU SE SNÍDANÍ S NOVOU

Podrobné informace naleznete zde...

MEZINÁRODNÍ DEN KUCHAŘŮ NA TVÉ ŠKOLE

20. 10. 2017, ZŠ TGM Poděbrady, 9 - 16 hodin. Cool přednášky místo učení, vaření s profíky, ochutnávka dobrot, soutěže a zábavné hry! Vezmi odpoledne s sebou tátu, mámu nebo prarodiče. Bavit se budeme všichni!

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.