Návrat do školy Návrat do školy
25.05.2020

Návrat žáků 1. stupně do školy

Organizace výuky od 25. 5. 2020 pro přihlášené žáky 1. stupně Organizace výuky od 25. 5. 2020 pro přihlášené žáky 1. stupně
19.05.2020

Informace pro rodiče o organizaci výuky od 25. 5. pro přihlášené žáky 1. stupně

Tipy k přípravě na přijímací řízení Tipy k přípravě na přijímací řízení
18.05.2020

Přijímačky se blíží! Zde najdou naši páťáci a deváťáci vybrané odkazy a tipy.

Vrácení nevyčerpaných prostředků z lyžařských kurzů - únor 2020 Vrácení nevyčerpaných prostředků z lyžařských kurzů - únor 2020
18.05.2020

Žádáme všechny rodiče žáků, kteří se zúčastnili lyžařského kurzu, aby vyplnili přiložený formulář. Vzhledem k současné situaci budou všechny částky vráceny pouze bankovním převodem.

Přeplatky na stravném Přeplatky na stravném
13.05.2020

Strávníkům, kteří v tomto školním roce ukončují školní docházku (převážně žáci devátých a někteří z pátých tříd) budou přeplatky za stravné vráceny na účet, na základě žádosti vyplněné zákonným zástupcem žáka a zaslané na adresu: jidelna@zstgmpodebrady.cz.

II. D - Kde se čte, není smutno II. D - Kde se čte, není smutno
12.05.2020

Čteme a čteme, ale někdy si potřebujeme i odpočinout. To pak čte paní učitelka.

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně ve škole Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně ve škole
06.05.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněno žákům 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit.

« Předchozí 1 2 3 4 69 136 204 271 Další »

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.