Abeceda peněz

10.10.2019

Naše škola se zapojuje do řady projektů. V letošním roce se žáci IV. C za pomoci České spořitelny zúčastní projektu Abeceda peněz. Za cíl si všichni účastníci kladou zlepšit svou finanční gramotnost. Současně všechny konané aktivity podporují týmovost, strategické myšlení, kreativitu.

Od banky jsme získali půjčku na rozjezd firmy, kterou jsme pojmenovali Duhovník. Název má v sobě symboliku. Jsme firma, kterou baví dělat rozličné věci, kterými se snažíme udělat radost lidem okolo sebe. Pakliže bude naše počínání prosperující, tedy ziskové, rádi bychom část výdělku poskytli potřebným. A jestliže zbyde něco i pro nás, přispějeme si tím na výlet. O konkrétních krocích vás dál budeme informovat, ale už teď vás můžeme pozvat na náš Jarmark, který se bude konat v České spořitelně dne 11. 12. 2019 od 14:30 hodin. My se již byli podívat, kde akce bude probíhat a chystáme pro vás vystoupení a řadu výrobků.
 
Žáci ze IV. C a tř. uč. Monika Szabóová
 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.