Jak přihlásit dítě do školní jídelny

25.07.2019

Instrukce pro rodiče budoucích žáků naší školy.

1/ vytisknout a vyplnit přihlášku ke stravování  - nachází se na stránkách školy www.zstgmpodebrady.cz , školní jídelna 
 
2/u své banky si zařídit souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny č.ú: 0100089081/0800 
 
3/u vedoucí ŠJ v suterénu školy:
     a/odevzdat vyplněnou přihlášku
     b/koupit čip 55,-Kč (pokud už dítě čip má, přinést s sebou)
     c/zaplatit obědy na září (500,- Kč prvňáčci, 540,- Kč páťáci)
 
Doporučujeme rodičům, aby ve vlastním zájmu přišli vše zařídit již o prázdninách a vyhnuli se tak velkým frontám v září.
 
Přihlášení je možné u vedoucí ŠJ, která bude k dispozici již od 19.8.2019 od 8:00 do 14:00 hodin, nebo po telefonické dohodě, tel: 312 316 991.
                                                 
 
 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.