Literární exkurze

03.10.2019

Dne 1. října 2019 se třídy 7. A a 7. B zúčastnily literární exkurze do Babiččina údolí.

V České Skalici absolvovaly prohlídku Barunčiny školy, seznámily se s podobou školní třídy první poloviny 19. století. Poté jejich kroky směřovaly naučnou stezkou kolem Ratibořického zámku k Rudrovu mlýnu, který je neodmyslitelně spjat s knihou Babička a představuje tradiční mlynářovo obydlí 19. století. Kolem pomníku Babičky s dětmi se nakonec vydaly na Staré Bělidlo a k Viktorčině splavu. 
 
J. Haslingerová, R. Martínová
 
 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.