Ocenění žáků 9. tříd ředitelkou školy

27.06.2019

24. června se 13 žáků 9. tříd setkalo v knihovně školy s paní ředitelkou Ing. Piskačovou. Výběr žáků nebyl náhodný. Jednalo se o žáky, kteří za celou svou školní docházku vynikali prospěchem, účastnili se sportovních a vědomostních soutěží a rovněž se podíleli na chodu své třídy. Nejprve paní třídní učitelky Mgr. Hubálková a Mgr. Vorlíčková představily jednotlivé žáky a poté sami žáci sdělovali své zážitky ze studia na základní škole. Hodnocení naší školy a jejich zaměstnanců bylo velmi pozitivní. Po malém občerstvení následovaly gratulace a paní ředitelka předala žákům knihu s věnováním. Tento nevšední zážitek a jeho uvolněnou atmosféru si budou žáci určitě dlouho pamatovat.

JiH
 
 
 

30. výročí Sametové revoluce

15. listopadu 2019 proběhne na naší škole projektový den zaměřený na události Sametové revoluce. Všechny třídy 1. a 2. stupně naváží na aktivity uskutečněné již v průběhu 2. pololetí loňského školního roku a budou tak prohlubovat své znalosti o tomto tématu.

Zahraniční zájezd do Německa 29. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Více informací zde.

Sazka Olympijský víceboj

I v letošním školním roce se budeme účastnit plnění Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti. Žáci budou v hodinách tělesné výchovy plnit mnohé disciplíny. Na konci školního roku získají Olympijský diplom nebo Odznak všestrannosti různé hodnoty.