Plán na první dny školní docházky pro prvňáčky

25.07.2019

Pondělí 2. září 2019

8.00 – 8.30 - zahájení školní docházky a školního roku
- uvítání rodičů a nových žáků paní třídní učitelkou
 
8.30 - 9.15 - první samostatné minuty dětí ve třídě
                        - rodiče, v případě zájmu, provedou přihlášení do školní družiny a školní jídelny
 
9.15 – 10.00 - úvodní třídní schůzka rodičů s paní učitelkou
                        - žáci a žákyně se seznamují s prostory školní budovy
 

Úterý 3. září 

8.00 – 10.50 - první den ve škole – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 
- družina do konce týdne již po skončení vyučování

Středa 4. září – pátek 6. září 

8.00 – 10.50 - zkrácené vyučování do 10.50 hodin 
 

Od pondělí 9. září - vyučování podle rozvrhu

_________________________________________________________
 

Dětské dvacatero pro rodiče

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl/a/ dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.
3. Nedovolte, abych si vytvořil/a špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval/a nesmyslně jako „velký“.
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě působí, když se mnou promluvíte v klidu a v soukromí.
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc. 
8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání, potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě. Musel/a bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.
11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
12. Nezapomínejte, že se vždycky nedokážu vyjádřit tak, jak bych chtěl/a.
13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
14. Nebuďte nedůslední. To mě pak úplně mate.
15. Neříkejte, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám hrozné věci.
16. Nesmějte se a neříkejte, že můj strach a mé obavy jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.
17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je těžké držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.
20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale to vám snad ani říkat nemusím, že ne?
 

30. výročí Sametové revoluce

15. listopadu 2019 proběhne na naší škole projektový den zaměřený na události Sametové revoluce. Všechny třídy 1. a 2. stupně naváží na aktivity uskutečněné již v průběhu 2. pololetí loňského školního roku a budou tak prohlubovat své znalosti o tomto tématu.

Zahraniční zájezd do Německa 29. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Více informací zde.

Sazka Olympijský víceboj

I v letošním školním roce se budeme účastnit plnění Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti. Žáci budou v hodinách tělesné výchovy plnit mnohé disciplíny. Na konci školního roku získají Olympijský diplom nebo Odznak všestrannosti různé hodnoty.