Plán na první dny školní docházky pro prvňáčky

25.07.2019

Pondělí 2. září 2019

8.00 – 8.30 - zahájení školní docházky a školního roku
- uvítání rodičů a nových žáků paní třídní učitelkou
 
8.30 - 9.15 - první samostatné minuty dětí ve třídě
                        - rodiče, v případě zájmu, provedou přihlášení do školní družiny a školní jídelny
 
9.15 – 10.00 - úvodní třídní schůzka rodičů s paní učitelkou
                        - žáci a žákyně se seznamují s prostory školní budovy
 

Úterý 3. září 

8.00 – 10.50 - první den ve škole – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 
- družina do konce týdne již po skončení vyučování

Středa 4. září – pátek 6. září 

8.00 – 10.50 - zkrácené vyučování do 10.50 hodin 
 

Od pondělí 9. září - vyučování podle rozvrhu

_________________________________________________________
 

Dětské dvacatero pro rodiče

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl/a/ dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.
3. Nedovolte, abych si vytvořil/a špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval/a nesmyslně jako „velký“.
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě působí, když se mnou promluvíte v klidu a v soukromí.
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc. 
8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání, potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě. Musel/a bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.
11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
12. Nezapomínejte, že se vždycky nedokážu vyjádřit tak, jak bych chtěl/a.
13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
14. Nebuďte nedůslední. To mě pak úplně mate.
15. Neříkejte, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám hrozné věci.
16. Nesmějte se a neříkejte, že můj strach a mé obavy jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.
17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je těžké držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.
20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale to vám snad ani říkat nemusím, že ne?
 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.