Podzimní hrátky na Žižkově

28.11.2019

Zima už pomalu vystrkuje drápky a my s dětmi v družině vzpomínáme na vydařené podzimní akce. Vítr a déšť už zbořil domečky pro skřítky, které děti postavily z přírodnin před naší školou. Na fotografiích uvidíte, že se moc povedly. Stejně tak i to, jak jsme si užili podzimní fáborkovanou  v Bažantnici. Děti cestou plnily úkoly zaměřené na přírodu kolem nás a nevadilo jim ani deštivé počasí.

Chodbu nám na konci října rozveselily podzimní bytůstky z přírodních materiálů, které děti přinesly do soutěže o NEJ Podzimníčka. Bylo opravdu velmi těžké vybrat toho NEJ. 
Ve fotogalerii se můžete podívat na naše podzimní tvoření.  
 
Vychovatelky ze Žižkova
 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.