Slavnost Slabikáře

07.11.2019

Prvňáci mají za sebou již dva měsíce pilné práce. 

Úspěšně zvládli přípravné období, naučili se některá písmenka a z nich skládat první slabiky. Nyní už nastal čas zavřít Živou abecedu a nahlédnout do Slabikáře. Ten jim otevře cestu ke čtení, knížkám a vzdělávání. Slavnost s předáváním Slabikářů si prvňáčci užili se staršími spolužáky ze 4. D, kteří si pro ně, pod vedením paní učitelky, připravili pohádku, minioperetku Červená Karkulka od Zdeňka Svěráka. Děkujeme za velmi milé vystoupení. Budoucí čtenáři dostali ještě barevnou záložku a my jim držíme palce, ať jim jde čtení s lehkostí.
 
Kateřina Šmídová, Věra Sýkorová, Monika Szabóová
 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.