Únorové setkání

07.02.2019

Setkání předškoláků v únoru bylo o tom, jak se cestuje autem v zimě. Pracovali jsme s textem o starém a novém autíčku. Příběh vedl ke slovům přátelství, pomoc v nouzi, dobrá rada. Budoucí školáci odpovídali na otázky, popisovali auta, hledali slovní protiklady. Svými nápady rozvíjeli řečové dovednosti a naslouchali svým kamarádům. Dokázali podpořit či vyvrátit jejich myšlenky. Cestu autem si budoucí žáci vyzkoušeli při pohybových aktivitách kličkováním a přeskakováním překážek. Dále pomocí uvolňovacích cviků kreslili na tabuli i na pracovní list klikatou dráhu pro autíčko. Na koberci si ji znázornili pomocí provázků. Nakonec si svoji provázkovou dráhu všichni nalepili na papír. Pracovali jsme tak na rozvoji jemné motoriky a také trénovali trpělivost a soustředěnost. Na závěr jsme si připomněli, kdy se sejdeme příště a rozloučili se krátkou pohádkou o kabrioletu.

Učitelky ze Žižkova: Olga Sasková a Iveta Malínská
 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.