Únorové setkání

07.02.2019

Setkání předškoláků v únoru bylo o tom, jak se cestuje autem v zimě. Pracovali jsme s textem o starém a novém autíčku. Příběh vedl ke slovům přátelství, pomoc v nouzi, dobrá rada. Budoucí školáci odpovídali na otázky, popisovali auta, hledali slovní protiklady. Svými nápady rozvíjeli řečové dovednosti a naslouchali svým kamarádům. Dokázali podpořit či vyvrátit jejich myšlenky. Cestu autem si budoucí žáci vyzkoušeli při pohybových aktivitách kličkováním a přeskakováním překážek. Dále pomocí uvolňovacích cviků kreslili na tabuli i na pracovní list klikatou dráhu pro autíčko. Na koberci si ji znázornili pomocí provázků. Nakonec si svoji provázkovou dráhu všichni nalepili na papír. Pracovali jsme tak na rozvoji jemné motoriky a také trénovali trpělivost a soustředěnost. Na závěr jsme si připomněli, kdy se sejdeme příště a rozloučili se krátkou pohádkou o kabrioletu.

Učitelky ze Žižkova: Olga Sasková a Iveta Malínská
 

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde. NÁHRADNÍ TERMÍNY: 1.4. odpadá z důvodu zápisu do 1. tříd, náhradní termín bude 25.3. od 15.00 do 16.00 hod.; 29.4. odpadá z důvodu ředitelského volna, náhradní termín bude 20.5. od 15.00 do 16.00 hod.