Vrácení nevyčerpaných prostředků z lyžařských kurzů - únor 2020

18.05.2020
Žádáme všechny rodiče žáků, kteří se zúčastnili lyžařského kurzu, aby vyplnili přiložený formulář. Vzhledem k současné situaci budou všechny částky vráceny pouze bankovním převodem. Doplněnou žádost včetně podpisu mohou rodiče vhodit do schránky školy nebo zaslat naskenovanou na e-mailovou adresu: vorlickova@zstgmpodebrady,cz nebo libalova@zstgmpodebrady.cz do 1. června 2020.
 
Děkuji.
 
Vorlíčková
vedoucí kurzu
Vrácení nevyčerpaných prostředků z lyžařských kurzů - únor 2020 Žádost o vrácení přeplatku z vyúčtování lyžařského kurzu stáhnout

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.