ZÁJEZD DO NĚMECKA ZRUŠEN

20.03.2020

Vzhledem k mimořádnému opatření MZ, které je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 v celé Evropě, je plánovaný zájezd naší školy do Německa zrušen.

Jakmile to situace dovolí (nástup žáků do školy), bude vybraná finanční částka za zájezd v plné výši vrácena.

Děkujeme za pochopení.

    

 

                                                            

 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 27. 3. do 3. 4.

Učivo od 20. 3. do 27. 3.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf


VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ

ULICE ŠKOLNÍ, KANCELÁŘ Č. 14, V DOBĚ OD 8:00 DO 13:00 HODIN, TEL: 312316900.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Veškeré informace (+ potřebné dokumenty) k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.