PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Do zájmového vzdělávání ve školní družině upřednostňujeme žáky s pravidelnou denní docházkou.

1. ROČNÍK 
pondělí 2. září 2019
8:30 – 9:15 hod.
ul. Školní v učebnách ŠD, ve 2. patře, č. 43 a 44
Žižkov v učebnách ŠD, v přízemí. 

2. ROČNÍK
Červen 2019
stávající účastníci ŠD z 1. tříd ve svém oddělení.
pondělí 2. září 2019
9:15 – 10:00 hod.
ul. Školní v učebnách ŠD, ve 2. patře, č. 43 a 44
Žižkov v učebnách ŠD, v přízemí.

3. ROČNÍK 
pondělí 2. září 2019
9:15 – 10:00 hod.
ul. Školní v učebně ŠD č. 44,  ve 2. patře u pí vedoucí vychovatelky Pavlíčkové.
Žižkov v učebně ŠD, v přízemí u pí vychovatelky Čivrné.
Nebo telefonicky 2. září 9:15 – 10:00 hod.
pí vychovatelka Pavlíčková – tel. 312316960
pí vychovatelka Čivrná – tel. 312316971

Kritéria pro přijetí do školní družiny viz Vnitřní řád školní družiny.

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.