Harmonogram školního roku 2018 - 2019

Zahájení školního roku 2018/2019   3. 9. 2018
Podzimní prázdniny         29. 10. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny                 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Ukončení prvního pololetí 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny                 1. 2. 2019
Jarní prázdniny         18. 2. - 24. 2. 2019
Velikonoční prázdniny         18. 4. 2019
Konec školního vyučování ve 2. pololetí       28. 6. 2019
Hlavní prázdniny         29. 6. – 1. 9. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019

Akce pro veřejnost
Třídní schůzky a ochutnávka ve školní jídelně čtvrtek 6. 9. 2018
„Odemykání školy“ budoucím prvňáčkům  čtvrtek 27. 9. 2018
Zahájení činnosti klubu „Předškoláčka“                pondělí 1. 10. 2018

Školní projekty k oslavám 100. výročí ČR pondělí 22. 10. - pátek 26. 10. 2018
Rozsvícení školního vánočního stromu         pondělí 3. 12. 2018
Vánoční představení v Divadle Na Kovárně středa 12. 12. 2018
Vánoční koncert v Divadle Na Kovárně                čtvrtek 13. 12. 2018
Akce k ukončení 1. pololetí                        čtvrtek 31. 1. 2019
Den otevřených dveří                 středa 13. 3. 2019
Školní akademie pro veřejnost - Žižkov         pondělí 15. 4. a středa 17. 4. 2019
Školní akademie pro veřejnost - Školní ulice         úterý 16. 4. 2019
Školní akademie pro žáky         středa 17. 4. 2019
Rozloučení žáků 9. tříd                     čtvrtek 27. 6. 2019

Schůzky s rodiči 
Žižkov                     Školní ulice
pondělí 3. 9. 2018                   pondělí 3. 9. 2018          schůzky rodičů žáků 1. tříd
středa 5. 9. 2018  čtvrtek 6. 9. 2018    úvodní třídní schůzky
úterý 20. 11. 2018  čtvrtek 22. 11. 2018  třídní schůzky 
úterý 23. 4. 2019  čtvrtek 25. 4. 2019         třídní schůzky 
červen 2019          červen 2019         neformální třídní schůzky

Pedagogické rady
středa 14. 11. 2018
středa 16. 1. 2019
středa 10. 4. 2019
středa 19. 6. 2019

Cvičení v přírodě
čtvrtek 27. 9. 2018
pondělí 6. 5. 2019

Sportovní den
2. stupeň úterý 25. 6. 2019
1. stupeň čtvrtek 27. 6. 2019

Zápis do prvních tříd
pondělí 1. 4. 2019
úterý 2. 4. 2019

Výjezdy žáků
září 2018 adaptační pobyt 6. tříd
březen 2019 lyžařské kurzy 7. tříd
květen 2019 exkurze k volbě povolání 8. tříd
květen 2019 zahraniční zájezd do Anglie

 

               


 

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde. NÁHRADNÍ TERMÍNY: 1.4. odpadá z důvodu zápisu do 1. tříd, náhradní termín bude 25.3. od 15.00 do 16.00 hod.; 29.4. odpadá z důvodu ředitelského volna, náhradní termín bude 20.5. od 15.00 do 16.00 hod.