Datum Třída/Ročník Aktivita 
4. března  1. A, B  Plavecký výcvik 
    Okresní kolo v zeměpisné olympiádě 
    Školní kolo v recitační soutěži 
5. března  4. C  Lekce bruslení 
    Informační shůzky k zápisu do prvních tříd v MŠ
od 15:30 hodin 
9. března  5. ročník  Světová výstava kosmonautiky 
11. března  1. A, B  Plavecký výcvik 
  7. B  Projekt "Setkání" ve spolupráci se Speciální základní školou 
16. března  1. A, C  Beseda v knihovně 
  7. a 8. ročníky  Etiketa a slušné chování v Divadle Na Kovárně 
16. - 23. března    Sběr starého papíru - ZRUŠENO
17. března  1. B, D  Beseda v knihovně - ZRUŠENO
    Školní kolo v Sudoku -ZSRUŠENO
    Školní kolo v sólovém zpěvu - ZRUŠENO
18. března  1. A, B  Plavecký výcvik - ZRUŠENO
  2. C, D  Exkurze do skanzenu - ZRUŠENO
20. března  1. C, D  Exkurze do skanzenu - ZRUŠENO
    Školní kolo v matematické soutěži - Klokan - ZRUŠENO
23. března  1. A, B  Beseda v knihovně - informatorium - ZRUŠENO
24. března  2. A, B  Beseda v knihovně - informatorium - ZRUŠENO
25. března  3. A, B  Beseda v knihovně - informatorium - ZRUŠENO
  1. A, B  Plavecký výcvik - ZRUŠENO
    Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče od 14:00 do 17:00 hodin ve Školní ulici
- ZRUŠENO
    Velikonoční jarmark pro veřejnost ve Školní ulici 
- ZRUŠENO
26. března  4. A, B  Beseda v knihovně - informatorium - ZRUŠENO
    Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
a jejich rodičeod 14:00 do 17:00 hodin na Žižkově 
- ZRUŠENO
    Velikonoční jarmark pro veřejnost na Žižkově 
- ZRUŠENO
29. března -
3. dubna 
  Zahraniční zájezd do Německa - ZRUŠENO

 

Datum Třída/Ročník Aktivita
1. -17. dubna   Zápis do prvních tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole
9. - 10. dubna   Velikonoční prázdniny
15. dubna   Čtvrtletní pedagogická rada

 

Mgr. Vlastislav Sýkora

 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 27. 3. do 3. 4.

Učivo od 20. 3. do 27. 3.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf


VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ

ULICE ŠKOLNÍ, KANCELÁŘ Č. 14, V DOBĚ OD 8:00 DO 13:00 HODIN, TEL: 312316900.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Veškeré informace (+ potřebné dokumenty) k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.