Datum Třída/Ročník Aktivita
3. února   Školní kolo - ONj
5. února 7. A Projekt "Setkání" ve spolupráci se Speciální základní školou
  1. D Lekce bruslení
  3. C Lekce bruslení
6. února 2. C, D Lekce bruslení
  4. C Lekce bruslení
    Divadelní představení s KMD - "Tančírna" v Divadle ABC
8. - 15. února 7. B, C Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd
12. února 3. D Lekce bruslení
13. února 9. ročníky Přírodovědná exkurze - Dukovany a Dalešice
  2. C, D Lekce bruslení
  4. C Lekce bruslení
15. - 22. února 7. A, D Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd
19. února 4. A, B Exkurze do planetária
  9. ročníky Divadelní představení - Suchý a Šlitr v Divadle Na Kovárně
  3. D Lekce bruslení
    Konverzační soutěž v Nj - okresní kolo
20. února 3. C, D, E Exkurze do planetária
  1. A Beseda v knihovně
  1. C Beseda v knihovně
  2. C, D Lekce bruslení
  4. C Lekce bruslení
21. února 1. B Beseda v knihovně
  1. D Beseda v knihovně
24. - 28. února
Jarní prázdniny
Datum Třída/Ročník Aktivita 
4. března  1. A, B  Plavecký výcvik 
    Okresní kolo v zeměpisné olympiádě 
    Školní kolo v recitační soutěži 
5. března  4. C  Lekce bruslení 
    Informační shůzky k zápisu do prvních tříd v MŠ
od 15:30 hodin 
9. března  5. ročník  Světová výstava kosmonautiky 
11. března  1. A, B  Plavecký výcvik 
  7. B  Projekt "Setkání" ve spolupráci se Speciální základní školou 
16. března  1. A, C  Beseda v knihovně 
  7. a 8. ročníky  Etiketa a slušné chování v Divadle Na Kovárně 
16. - 23. března    Sběr starého papíru 
17. března  1. B, D  Beseda v knihovně 
    Školní kolo v Sudoku 
    Školní kolo v sólovém zpěvu 
18. března  1. A, B  Plavecký výcvik 
  2. C, D  Exkurze do skanzenu 
20. března  1. C, D  Exkurze do skanzenu 
    Školní kolo v matematické soutěži - Klokan 
23. března  1. A, B  Beseda v knihovně - informatorium 
24. března  2. A, B  Beseda v knihovně - informatorium 
25. března  3. A, B  Beseda v knihovně - informatorium 
  1. A, B  Plavecký výcvik 
    Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče od 14:00 do 17:00 hodin ve Školní ulici 
    Velikonoční jarmark pro veřejnost ve Školní ulici 
26. března  4. A, B  Beseda v knihovně - informatorium 
    Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
a jejich rodičeod 14:00 do 17:00 hodin na Žižkově 
    Velikonoční jarmark pro veřejnost na Žižkově 
29. března -
3. dubna 
  Zahraniční zájezd do Německa 

 Mgr. Vlastislav Sýkora

 

Den otevřených dveří a velikonoční jarmark

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří a velikonoční jarmark.

25. března od 14:00 do 17:00 Školní ulice

26. března od 14:00 do 17:00 ŽižkovTěšíme se na setkání!

Zahraniční zájezd do Německa 29. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Více informací zde .

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, ve středu 1. dubna 2020 a ve čtvrtek 2. dubna 2020 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.