DATUM OBOR NÁZEV SOUTĚŽE KOLO ÚČASTNÍCI VÝSLEDKY - UMÍSTĚNÍ
11.10. Tv Poděbradská liga v miniházené školní liga 24 žáků z 2.-5. ročníku motivační soutěž bez pořadí
1.11.   Logická olympiáda krajské 1 B. Ledroit 9.A, 38. místo
1.11. Tv Poděbradská liga v miniházené školní liga 24 žáků z 2.-5. ročníku motivační soutěž bez umístění
15.11. It IT SLOT školní 18  29. místo J. Matouš 9.C
20.11. D Dějepisná olympiáda školní 13 1. místo: T. Míka 9.C
2. místo: O. Havlina 9.C
postupují
9.12. Čj Olympiáda v českém jazyce školní 30 1.-2. místo: T. Šimonová 9.A
                   S. Lokes 8.D
3. místo: J. Severová 8.B
prosinec M MO Z5 školní 23 postup do okresního kola: M. Pospíšil 5.C, M. Höcková 5.A, P. Plaček 5.A, B. Pulchartová 5.B, M. Větrovský 5.B
27.1. M Pythagoriáda školní 24 žáků z 5. ročníku do okresního kola postupují: L. Šlejtrová 5.C, P. Plaček 5.A, E. Farkačová 5.C
28.1. M Pythagoriáda školní 49 žáků z 6.-8. ročníku do okresního kola postupují: M. Ledroit 7.C, M. Srb 8.A, M. Lippert 8.B, M. Šlejtr 8.D
28.1. Aj Olympiáda v Aj školní 55 žáků z 2. stupně  
29.1. M MO okresní 4 1. místo: M. Pospíšil 5.C
7. místo: P. Plaček 5.A
10. místo: B. Pulchartová 5.B
16. místo: M. Höcková 5.A 
leden  Př  Biologická olympiáda  školní  58 žáků z 2. stupně  kategorie D
1. místo: J. Špitálský 7.C
2. místo: K. Futerová 6.A
3. místo: E. Myšková 6.A
kategorie C
1. místo: M. Šlejtr 8.D
2.-3. místo: D. Mendík 
                   T. Šimonová 9.A 
29.1.  Zeměpisná olympiáda  školní  50 žáků z 2. stupně  kategorie A
1. místo: N. Filipová 6.A
2. místo: A. Franclová 6.B
3. místo: V. Zemanová 6.A
kategorie B
1. místo: M. Ledroit 7.C
2. místo: J. Špitálský 7.C
3. místo: B. Zemánková 7.C
kategorie C
1. místo: M. Vítek 9.C
2. místo: T. Míka 9.B
3. místo: V. Konyvka 8.B 

 

 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.