Školní telefonní čísla: 312 316 + linka

  LINKA
KANCELÁŘ ŠKOLY   900
VEDENÍ ŠKOLY

ředitel školy
Mgr. Vlastislav Sýkora

901
  statutární zástupkyně ředitele 
Mgr. Jana Smíšková
903
  zástupkyně ředitele
Mgr. Iveta Zahajská
902
KABINET 1. STUPNĚ kabinet č. 5 - ulice Školní
Mgr. Monika Hronová
Bc. Věra Keleová
Mgr. Sabina Máčalíková
Mgr. Petra Skryjová
Mgr. Veronika Slavětínská
Mgr. Věra Sýkorová
Mgr. Monika Szabóová
Mgr. Kateřina Šmídová
Mgr. Jiřina Weiszová
910
  kabinet č. 6 - ulice Školní
PaedDr. Nataša Doležalová
Mgr. Anděla Jehličková
Mgr. Dana Šafránková
920
  kabinet 1. patro - Žižkov
Mgr. Monika Kučerová
Mgr. Iveta Malínská
Mgr. Iveta Niedermirtlová
Mgr. Olga Sasková
981
  kabinet 2. patro - Žižkov
Mgr. Petra Růžková
Mgr. Olga Švorcová
Mgr. Renata Urbánková
Mgr. Radka Vrchotová
982
KABINET 2. STUPNĚ kabinet č. 32 - chemie
Ing. Markéta Kratochvílová
Mgr. Lucie Líbalová
Mgr. Tereza Peroutková
932
  kabinet č. 35 - fyzika
Mgr. Jana Malachová
Mgr. Jan Mečíř
Mgr. Jarmila Uhlířová
935
  kabinet č. 39 - výtvarná výchova
Ing. Jarmila Futerová
Mgr. Květa Málková
Mgr. Ivana Urbanová
Mgr. Tereza Zychová
Mgr. Zdeňka Žmudová
939
  kabinet č. 41 - cizí jazyky
Mgr. Eva Ernstová
Andrea Kurková
Mgr. Božena Mečířová
Bc. Martina Nicholls
941
  kabinet č. 47 - přírodopis
Mgr. Jana Eliášová
Mgr. Jitka Hubálková
Mgr. Helena Poulová
947
  kabinet č. 50 - český jazyk
Mgr. Jitka Haslingerová
Ing. Jana Klabanová
Mgr. Radka Martínková
Mgr. Romana Urbanová
Mgr. Marcela Vorlíčková
950
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ULICE ŠKOLNÍ 1. oddělení
Ladislava Pavlíčková
960
  2. oddělení
Jana Volejníková
961
  3. oddělení
Michaela Trněná
962
  4. oddělení
Denisa Haltuchová
963
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŽIŽKOV 5. oddělení
Bc. Lenka Ottová
970
  6. oddělení
Pavla Čivrná
971
  7. oddělení
Milena Filipová
972
PRACOVIŠTĚ PORADENSKÉHO TÝMU Mgr. Martina Kastnerová  993
PRACOVNA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ   959
ŠKOLNÍ KNIHOVNA   904
EKONOMICKÝ ÚSEK hospodářka
Lenka Čechová
900
  ekonomka
Lucie Vrbická
905
  mzdová účetní
Lenka Vodičková
909
ŠKOLNÍ JÍDELNA vedoucí jídelny - ulice Školní
Irena Nováková
991
  záznamník 992
  kuchyň 994
  školní jídelna - Žižkov 325 626 438
ŠKOLNÍK Jan Jelínek
Bohdan Procházka 
999

E-mail na jednotlivé zaměstnance školy: příjmení@zstgmpodebrady.cz (vše malými písmeny, bez háčků a čárek)

Vstup do emailu pro zaměstnance naleznete zde https://mail.zstgmpodebrady.cz/owa/

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.