Školní telefonní čísla: 312 316 + linka

 
LINKA
KANCELÁŘ ŠKOLY   900
VEDENÍ ŠKOLY

ředitelka školy
Ing. Miriam Piskačová

901
  statutární zástupce ředitelky 
Mgr. Vlastislav Sýkora
902
  zástupkyně ředitelky pro vzdělání a výchovu
Mgr. Jana Smíšková
903
KABINET 1. STUPNĚ kabinet č. 5 - ulice Školní
Bc. Věra Keleová
Bc. Iva Lebedová
Mgr. Sabina Máčalíková
Mgr. Petra Skryjová
Mgr. Veronika Slavětínská
Mgr. Věra Sýkorová
Mgr. Monika Szabóová
Mgr. Kateřina Šmídová
Mgr. Jiřina Weiszová
Mgr. Iveta Zahajská
910
  kabinet č. 6 - ulice Školní
PaedDr. Nataša Doležalová
Mgr. Anděla Jehličková
Mgr. Dana Šafránková
920
  kabinet 1. patro - Žižkov
Mgr. Monika Kučerová
Mgr. Iveta Malínská
Mgr. Iveta Niedermirtlová
Mgr. Olga Sasková
981
  kabinet 2. patro - Žižkov
Mgr. Petra Růžková
Mgr. Olga Švorcová
Mgr. Renata Urbánková
Mgr. Radka Vrchotová
982
KABINET 2. STUPNĚ kabinet č. 32 - chemie
Mgr. Veronika Jeníková
Mgr. Lucie Líbalová
Mgr. Jitka Tumová
932
  kabinet č. 35 - fyzika
Mgr. Jana Malachová
Ing. Bc. Markéta Vaňková
935
  kabinet č. 39 - výtvarná výchova
Ing. Jarmila Futerová
Mgr. Květa Málková
Mgr. Ivana Urbanová
Mgr. Tereza Zychová
Mgr. Zdeňka Žmudová
939
  kabinet č. 41 - cizí jazyky
Mgr. Eva Ernstová
Andrea Kurková
PhDr. Petra Marešová
Mgr. Božena Mečířová
Bc. Martina Nicholls
941
  kabinet č. 47 - přírodopis
Mgr. Jana Eliášová
Mgr. Jitka Hubálková
Mgr. Helena Poulová
947
  kabinet č. 50 - český jazyk
Mgr. Jitka Haslingerová
Ing. Jana Klabanová
Mgr. Radka Martínková
Mgr. Marcela Vorlíčková
950
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ULICE ŠKOLNÍ 1. oddělení
Ladislava Pavlíčková
960
  2. oddělení
Jana Volejníková
961
  3. oddělení
Michaela Trněná
962
  4. oddělení
Denisa Haltuchová
963
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŽIŽKOV 5. oddělení
Bc. Lenka Ottová
970
  6. oddělení
Pavla Čivrná
971
  7. oddělení
Milena Filipová
972
PRACOVIŠTĚ PORADENSKÉHO TÝMU Mgr. Lucie Brožová
Mgr. Martina Kastnerová 
993
PRACOVNA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ   959
ŠKOLNÍ KNIHOVNA   904
EKONOMICKÝ ÚSEK hospodářka
Lenka Čechová
900
  ekonomka
Lucie Vrbická
905
  mzdová účetní
Lenka Vodičková
909
ŠKOLNÍ JÍDELNA vedoucí jídelny - ulice Školní
Irena Nováková
991
  záznamník 992
  kuchyň 994
  školní jídelna - Žižkov 325 626 438
ŠKOLNÍK Jan Jelínek
Bohdan Procházka 
999

E-mail na jednotlivé zaměstnance školy: příjmení@zstgmpodebrady.cz (vše malými písmeny, bez háčků a čárek)

Vstup do emailu pro zaměstnance naleznete zde https://mail.zstgmpodebrady.cz/exchange/

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna 2019 a v úterý 2. dubna 2019 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde. NÁHRADNÍ TERMÍNY: 1.4. odpadá z důvodu zápisu do 1. tříd, náhradní termín bude 25.3. od 15.00 do 16.00 hod.; 29.4. odpadá z důvodu ředitelského volna, náhradní termín bude 20.5. od 15.00 do 16.00 hod.

ŠKOLNÍ AKADEMIE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA PODĚBRADY

V pondělí 15. dubna v úterý 16. dubna uspořádají žáci pro přátele školy, rodiče a širokou veřejnost školní akademii. Vystoupení žáků v budově na Žižkově (1.A, 2.A, 3.B, 5.A v pondělí 15. dubna od 16,00 h., 1.B, 2.B, 3.A, 4.A 15. dubna od 17,30 h.). V budově ve Školní ulici v úterý 16. dubna od 16,00 h. v tělocvičně. Na setkání se těší všichni zaměstnanci školy.