Příspěvková organizace má povinnost , uvedenou v § 28a, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejnit na svých webových stránkách schválený rozpočet a výhled rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený střednědobý rozpočet na rok 2020 a 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2020 a 2021

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený střednědobý rozpočet na rok 2019 a 2020

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde. NÁHRADNÍ TERMÍNY: 1.4. odpadá z důvodu zápisu do 1. tříd, náhradní termín bude 25.3. od 15.00 do 16.00 hod.; 29.4. odpadá z důvodu ředitelského volna, náhradní termín bude 20.5. od 15.00 do 16.00 hod.