Informační leták se základními informacemi zde.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

4. 2. 2019

Únorové setkání Předškoláčka

Od začátku až do konce bylo setkání plné aktivit, které byly tentokrát zaměřené na předčtenářskou gramotnost, jazykové a řečové schopnosti, jemnou motoriku, logické myšlení, posloupnost, vnímání velikostí, tvarů a počtu prvků.

Moderní pohádka od Miloše Macourka „O Kateřince a tlustém červeném svetru“ děti donutila zamyslet se nad humorným příběhem. Společně předvídaly a domýšlely děj. Odpovídaly v celých větách a to většinou gramaticky správně, některé však stále s obtížemi ve výslovnosti problematických hlásek. Na koberci si posílaly klubíčko vlny, vytvořily pavučinu a musely se hlavní hrdince z knihy představit. Takto namotivovány šly děti soustředěně pracovat do lavic. Nejprve si uvolnily ruku při grafomotorickém cvičení napodobováním vzorů na svetru. Následovala činnost, jenž byla zacílena na posílení schopnosti soustředění, uvažování a kreslení správných tvarů. 

Nemocným kamarádům přejeme brzké uzdravení a přesně za měsíc 4. března se těšíme na shledanou!

Paní učitelky Šmídová a Szabóová

Únorové setkání

Setkání předškoláků v únoru bylo o tom, jak se cestuje autem v zimě. Pracovali jsme s textem o starém a novém autíčku. Příběh vedl ke slovům přátelství, pomoc v nouzi, dobrá rada. Budoucí školáci odpovídali na otázky, popisovali auta, hledali slovní protiklady.
Svými nápady rozvíjeli řečové dovednosti a naslouchali svým kamarádům. Dokázali podpořit či vyvrátit jejich myšlenky.
Cestu autem si budoucí žáci vyzkoušeli při pohybových aktivitách kličkováním a přeskakováním překážek.
Dále pomocí uvolňovacích cviků kreslili na tabuli i na pracovní list klikatou dráhu pro autíčko. Na koberci si ji znázornili pomocí provázků. Nakonec si svoji provázkovou dráhu všichni nalepili na papír. Pracovali jsme tak na rozvoji jemné motoriky a také trénovali trpělivost a soustředěnost.
Na závěr jsme si připomněli, kdy se sejdeme příště a rozloučili se krátkou pohádkou o kabrioletu.

Učitelky ze Žižkova: Olga Sasková a Iveta Malínská

7. 1. 2019 a 21. 1. 2019

Lednová setkání kroužku Předškoláček

Téma - zima, zimní oblečení, zimní sporty, tučňák a jejich prostřednictvím rozvíjíme dovednosti potřebné pro dobrý start ve škole.

Využili jsme k tomu puzzle, která rozvíjí a podporují zrakovou – motorickou koordinaci /oko – ruky/, nenásilně nutí k soustředění, pozornosti a učí trpělivosti. Všichni skládali části v celek a vnímali detaily, o kterých proběhla diskuse. Rozvíjeli jsme slovní zásobu a plnili úkoly podle diktátu.

Budoucí prvňáci si hádankami procvičili jednoduché logické a myšlenkové operace. Naučili se říkanku o tučňákovi, kterou doprovodili pohybem.

Abychom v dětech probudili a podpořili zájem o knihy, hledali jsme informace v encyklopediích a podle ilustrací si každý nakreslil svého tučňáka kabrňáka. 

Důležité je i propojení jemné a hrubé motoriky, proto často stříháme. Tentokrát jsme mačkali papírové koule, házeli s nimi do dálky. Došlo i na bruslení a sáňkování.

A co nás čeká příště? Jen ochutnávka: upleteme si svetr a vydáme se do bludiště.

Na viděnou se těší paní učitelky Szabóová a Šmídová

 
Předškoláci ze Žižkova
 
V pondělí 21. 1. se opět sešli budoucí prvňáci v kroužku Předškoláček. Toto setkání bylo plné povídání o zimě, zimních sportech a hrách na sněhu. Vedle rozvíjení řečových dovedností si všichni procvičili jemnou motoriku při tvoření papírových sněhuláků, uvolňovali ruku a zápěstí při kreslení sněhových koulí, zazpívali si písničku, rozvíjeli sluchové dovednosti a vytleskávali slabiky ve slovech.
 
Sas, Mal
 
 
______________________________

10. 12. 2019

Prosincové vánoční setkání Předškoláčka

Malované čtení je možnost užít si čtení knížky s rodiči nebo se starším sourozencem. 
O tom se mohli přesvědčit předškoláci na hlavní budově, kteří „četli“ obrázky spolu s paní učitelkou, která jim předčítala text. Vánoce ke společným zážitkům přímo vybízejí. Rozvíjeli si tak slovní zásobu, museli správně vyslovovat a slova skloňovat. Zapojili fantazii, příběh domysleli a dovyprávěli děj. Zahráli si také hry na paměť a pozornost s vánočními předměty tzv. Kimovku.  Odpolednem nás provázel anděl, který navodil atmosféru k uvolňovacím cvikům.

Krásné Vánoce a v novém roce 7. ledna se na Vás budeme opět těšit.

Paní učitelky Šmídová, Szabóová

______________________________

12. 11. 2018 a 26. 11. 2018

Listopadová setkání kroužku Předškoláček

Motivačně jsme na koberci předčítali texty, které navodily témata setkání. Jednou to byl Semafor, který nechtěl cvičit /Eduard Petiška/. Předškoláci soustředěně poslouchali a vyvodili, že je nutné mít v dopravě pravidla.  A tak jsme si společně zároveň procvičili geometrické tvary a barvy, hráli jsme pohybovou hru a na závěr se stříhalo a lepilo. Podruhé jsme se naučili básničku O čertech, kterou jsme zmelodizovali a doprovodili pohybem. Rozšířili jsme si tak slovní zásobu o slova žert, děs.  A navíc si každý odnesl svého čerta domů. Předškoláci se učili správný úchop tužky a rytmizovali na dřívka z Orffova instrumentáře. Byla to zábava.  Příště nás čeká téma vánoční.

Na setkání se těší paní učitelky Šmídová a Szabóová

 

Předškoláci na Žižkově

Již třikrát se sešli budoucí prvňáčkové na Žižkově. Společně rytmizovali říkanky, rozvíjeli jemnou motoriku a hmatové vnímání. Rozeznávali geometrické tvary, správně je pojmenovávali a sestavovali z nich obrázek. V příštím setkání se budou věnovat rozvoji sluchového vnímání a rozvoji řečových dovedností.

Sas, Mal

______________________________

15.10.2018

Zahájili jsme Předškoláček

Již podruhé se s námi sešli naši noví předškoláci.
Stačili se trochu rozkoukat a už na ně čekalo téma kaštánek a dráček. Děti vyslechly motivační pohádku, pomocí uvolňovacích cviků vykroužily tvar kaštanu a dále ho dokreslovaly. Společně jsme rozmlouvali o tom, jak kniha vzniká, a jak se k ní máme chovat, k čemu slouží záložka a nakonec si každý tu svou vyzdobil. Postupně se všichni učí respektovat se navzájem, dodržovat zásady slušnosti a školní pravidla. 
Příští setkání proběhne 12. 11 2018 a zaměříme se na dopravní tématiku.
 
Mgr. Monika Szabóová a Mgr. Kateřina Šmídová
 
 
 
 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 13. 3. 2019

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna 2019 a v úterý 2. dubna 2019 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ VE ČTVRTEK 31. LEDNA 2019

Našim prvňáčkům jsme při příležitosti vydání prvního vysvědčení připravili slavnostní oběd s paní ředitelkou. Žáci 1. stupně Učíme se navzájem – žáci si vyzkouší roli paní učitelky. Opravdová škola hrou - tradiční i méně známé deskové hry. Poznáváme nové i skoro zapomenuté hry. Žáci 2. stupně Společenská lekce vhodného chování. Žáci se naučí tanec 30. let. Swing nepatří do starého železa, ale stále žije.