Informační leták se základními informacemi pro školní rok 2019/2020 zde.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘEDŠKOLÁČEK

Předškolák si může hrát, přitom by měl ale znát,
jakou barvu hračky mají, a jak tvary vypadají,
vyjmenovat týden celý od pondělí po neděli,
seznámit se s pastelkami, s kamarády -  skoro všemi.
Nebojte se, nic to není – pojďte s námi do učení!

 

Mezi předškoláčky přišli „TŘI KRÁLOVÉ“ 

Hra na mudrce – to nás baví! Cvičíme s králi tvary písma, znaky a symboly, barvy, držení tužky, dokonce i písničku. Putujeme s nimi po dalekých zemích, vinšujeme si zdraví, štěstí a loučíme se s vánočními svátky.  V únoru nás čeká zimní téma a další nové krůčky k úspěšnému zápisu do 1. třídy.

Szabóová, Šafránková

Setkání předškoláčků

V pondělí proběhlo již třetí setkání předškoláčků, tentokrát v duchu adventního naladění spojeného s tvořením. Z šikovnosti dětí se vyloupli čerti. Procvičovali jsme kapří počítání a se zpěvem jsme si popřáli hezké Vánoce a rozloučili se. Před budovou školy se již tou dobou vše chystalo na přivítání adventního období zpěvem a mluveným slovem.

M. Szabóová a D. Šafránková

Druhé setkání Předškoláčka

To se nám to pracuje, když jsme tak šikovní. Začali jsme písničkou, procvičili jsme si číslice, určovali jsme počet puntíků, zvládli jsme i prostorovou orientaci. 

K obrázku patří barvy, z toho také vyplynul náš domácí úkol. Školáka jsme začali vybarvovat společně a doma budeme jen maličko dokončovat, abychom na příštím setkání mohli vytvořit společnou výstavu.

… že ještě nečteme? No to nám vůbec nevadí, podle obrázkové osnovy umíme krásně vyprávět vlastní příběh. 

Odměna pro šikulky byla podzimní pohádka O drakovi. Při poslechu pohádky jsme si uvědomili, jak moc jsou důležitá kouzelná slůvka „Děkuji a prosím“.

Za měsíc zase Na shledanou!

M. Szabóová, D. Šafránková

HOLA, HOLA, PŘEDŠKOLÁČEK VOLÁ

Nakoukněme pod pokličku první hodině Předškoláčka.

Odpoutání od rodičů, nesmělé krůčky do třídy, pohádkový příběh o Kaštánkovi, malování, zpívání i cvičení rukou, to vše si naši nejmenší vyzkoušeli hned při prvním setkání. A šlo jim to moc dobře. Přišli usměvaví a připravení. 

Ještě je čeká hodně setkání na to, aby se dobře připravili na vstup do školy. Držme jim palce!

M. Szabóová, D. Šafránková

________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Rozlučkový Předškoláček 

Poslední červnové setkání bylo veselé, barevné a horké.

Průvodcem odpoledne se stal šnek, který s námi běhal na školním hřišti, lezl po čtyřech, reagoval na signál a měnil polohy těla podle instrukcí s využitím obručí. Za doprovodu říkadla jsme uvolnili všechny klouby a vyzdobili chodník kresbami. Žáci si tak mohou prohlédnout galerii šnečích rodinek, které se nám rozlézají po celém školním pozemku. 

Uteklo to, celý školní rok příprav je za námi. Užijte si prázdniny a v září na viděnou, prvňáčci!

Šmídová a Szabóová

Červnové setkání předškoláků na Žižkově
 
Poslední setkání se neslo v duchu cestování a prázdnin. Žáci vymýšleli, které dopravní prostředky slouží k cestování, vyjadřovali pohybem, jak se jimi jezdí. Zazpívali si písničku, uvolňovali ruku a zápěstí. Nakonec procvičili jemnou motoriku při skládání papírové lodičky, kterou symbolicky odpluli na prázdniny.
 
O. Sasková, I. Malínská
 

Předškoláček v květnu

Tentokrát byla tři setkání – zábavné učení, nové zážitky, procvičování dovedností pro snadný vstup do školy, čtení a odměny.

Vždy nás provázel příběh, kreslená postavička z knihy nebo říkadlo, protože klademe velký důraz na předčtenářskou gramotnost. Baví nás držet v ruce knihy, předčítat z nich a prohlížet si je. Jednou to byl krteček od Zdeňka Müllera, podruhé encyklopedie o domácích zvířatech a potřetí Honzíkova cesta od Bohumila Říhy a básnička Přijel kmotr z Poličky od Františka Hrubína. 

Vždy jsme trénovali správné sezení, uvolňovali jsme ruku, procvičovali jemnou motoriku pomocí cvrnkání kuliček. Nezapomněli jsme na pravolevou orientaci, hráli jsme pohybové hry, počítali, zpívali, stříhali, lepili, hledali jsme stejné obrázky a o všem jsme si společně povídali a naslouchali jsme kamarádům, kteří vymýšleli vlastní příběhy na početním divadélku. 

Blíží se nám závěr školního roku a s ním i poslední setkání, takže přijďte za námi 10. června.

Těšíme se Mgr. Kateřina Šmídová a Mgr. Monika Szabóová

Květnová setkání předškoláků na Žižkově

V květnu jsme měli dvě společná setkání. První bylo zaměřeno na vše kolem nás, co je kulaté. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku – kreslili jsme „jednotažky“ – hlemýždě, pohybové dovednosti – malé, střední i velké míče – házení, chytání, cvrnkali jsme skleněnými kuličkami a také trénovali postřeh – hledali jsme na obrázcích úplně shodné kuličky. Na druhém setkání jsme se věnovali zvířátkům – zejména čápovi bílému. Napodobovali jsme jeho chůzi, mávání křídly, rozvíjeli jsme řečové dovednosti – vymýšleli jsme a tvořili co nevíce vět podle obrázku. Zhlédli jsme ukázku živých čápů na hnízdě, pověděli si, co vše o čápech víme a nakonec jsme vytvořili koláž pomocí trhání a lepení kousků papíru a tím procvičili kromě jemné motoriky také svůj smysl pro přesnost, pečlivost a trpělivost. 

V červnu se sejdeme v tomto školním roce již naposledy a to 10. 6.

Těšíme se.

Olga Sasková a Iveta Malínská

Setkání předškoláčků 

V dubnu čekal předškoláčky v naší škole zápis do 1. třídy, proto jsme se na společném setkání k tomuto důležitému kroku vrátili a o všem si povídali. Hlavně o radosti a dojmech. Dále nás čekala příprava na Velikonoce, a tak prováděné činnosti byly o přírodě a o přípravě na tyto svátky.

Bylo toho zkrátka dost, co jsme dělali. Domýšleli jsme příběh, vyhledávali stíny zvířátek,  dokreslovali vajíčko. Při všem jsme dbali o správnou výslovnost, držení pastelky, o dobré sezení při práci. 

Příští setkání budou  brzičko, 13. 5., 20. 5., 27. 5. 2019

Kateřina Šmídová a Monika Szabóová

Předškoláci na Žižkově

Připomenutí: Květnová setkání předškoláků na Žižkově proběhnou v termínech 13. 5. a 27. 5.2019

V dubnu jsme se sešli pouze v jednom (náhradním) termínu 8. 4., který byl dán na místo termínu zápisů do prvních tříd. V úvodu hodiny jsme se k této události vrátili a žáčci nám sdělili své dojmy. Potom jsme se již pilně věnovali Velikonocům. Budoucí prvňáci si procvičili paměť, jemnou motoriku, zdokonalovali a rozvíjeli své vyjadřovací schopnosti, ale také projevili hudební nadání a smysl pro rytmus. Nacvičili velikonoční písničku, kterou doprovodili hrou na xylofony, rytmizovali, zpívali. Dále v hodině uvolňovali ruku a zápěstí při zdobení své kraslice z papíru, kterou si také vystřihli, podlepili barevným papírem a odnesli domů. Na závěr jsme si připomněli některé velikonoční tradice.

Na další setkání se již brzy těší Mgr. Olga Sasková a Mgr. Iveta Malínská

 
4. 3. 2019, 18. 3. 2019, 25. 3. 2019

Předjarní a jarní Předškoláček

Březen za kamna vlezem. Naši předškoláci se však této pranostiky nedrželi a pečlivě se s námi připravili k úspěšnému zápisu do 1. třídy.

Jen z výčtu dovedností je patrné, že setkání jsou u nás pestrá, nechybí zábava a poctivá práce. 

Pozornost a zrakové vnímání - hledání rozdílů v obrázcích, pravolevá orientace, překryté obrázky.

Jazyková příprava – rozšiřování slovní zásoby, odpovědi na otázky, mluvení ve větách, vysvětlení situací, nadřazenost a podřazenost pojmů, počáteční hláska ve slově, slabiky.

Grafomotorika – jednotažky a uvolnění kloubů, správné sezení a držení tužky, nápodoba jednoduchých kreseb, skládání papíru podle instrukcí, stříhání, lepení, dokreslování obrázku.

Předčtenářská gramotnost – poslech pohádky O rukavici, dějová posloupnost, paměť, dramatizace.

Práce na interaktivní tabuli – manipulace s interaktivním perem, logické myšlení, barvy, počet.

Rytmická cvičení, recitace, hudebně pohybová hra, zpěv, spolupráce, respekt.

Protože všichni předškoláci přistupovali po celý rok k práci svědomitě a s nadšením, jsme přesvědčeny, že 1. a 2. dubna u zápisu uspějí. 

Šmídová, Szabóová

Březnová  setkání předškoláků na Žižkově

Sešli jsme  v předjarním období, a proto naše činnosti byly propojeny se zvířátky a přírodou – vypravili  jsme se do ZOO, také na pole za zajíčkem a nakonec jsme si povídali o jaru v přírodě.

1. setkání:   
Zajíc a želva – bajka, hledání ponaučení, vyprávění
Pohybové dovednosti – dětská hra – rozvoj obratnosti, smysl pro kolektiv, rytmus
Jemná motorika – práce se šablonou, správný úchop tužky, nůžek, posilování soustředěnosti, správné sezení, uvolnění ruky, prstů, zápěstí, stříhání, lepení

2. setkání: 
Návštěva v ZOO – rozvíjení  paměti, postřehu – hledání „nesmyslů“ v textu, nacházení správných řešení, odůvodnění, dějová posloupnost
Matematická gramotnost – určování správného počtu zvířat, porovnávání – pojmy  více- méně, pojmenování zvířete – vytleskání a počítání slabik
Rozvíjení motoriky -  vystřihování, lepení, tvoření podle fantazie – správné zacházení s pracovními pomůckami, upevňování pravidel bezpečnosti při práci

3. setkání: 
Jak se kluci neuměli spočítat – matematika – rozvoj logického myšlení
Hry dětí – vyprávění o činnostech venku či doma během ročních období, tvoření vět
Puzzle – rozvoj fantazie, postřehu, jemné motoriky – stříhání, vybarvování, správné sestavení obrázku
Smart  tabule – spojování, přiřazování – postřeh

4. setkání: 
Jak zasadili semínko – poslech textu, popis pracovního postupu jarních prací na zahradě, jarní květiny – hádanky, správná výslovnost – říkadla
Píseň  - rozvoj hudebních a pohybových dovedností, nácvik textu a melodie
Grafomotorika –  pampeliška - stříhání, lepení, dokreslování obrázku  

Těšíme se na setkání 1. a 2. dubna  -  tentokrát  při zápisu do 1. třídy ve škole na Žižkově.

Mgr. Olga Sasková a Mgr. Iveta Malínská

4. 2. 2019

Únorové setkání Předškoláčka

Od začátku až do konce bylo setkání plné aktivit, které byly tentokrát zaměřené na předčtenářskou gramotnost, jazykové a řečové schopnosti, jemnou motoriku, logické myšlení, posloupnost, vnímání velikostí, tvarů a počtu prvků.

Moderní pohádka od Miloše Macourka „O Kateřince a tlustém červeném svetru“ děti donutila zamyslet se nad humorným příběhem. Společně předvídaly a domýšlely děj. Odpovídaly v celých větách a to většinou gramaticky správně, některé však stále s obtížemi ve výslovnosti problematických hlásek. Na koberci si posílaly klubíčko vlny, vytvořily pavučinu a musely se hlavní hrdince z knihy představit. Takto namotivovány šly děti soustředěně pracovat do lavic. Nejprve si uvolnily ruku při grafomotorickém cvičení napodobováním vzorů na svetru. Následovala činnost, jenž byla zacílena na posílení schopnosti soustředění, uvažování a kreslení správných tvarů. 

Nemocným kamarádům přejeme brzké uzdravení a přesně za měsíc 4. března se těšíme na shledanou!

Paní učitelky Šmídová a Szabóová

Únorové setkání

Setkání předškoláků v únoru bylo o tom, jak se cestuje autem v zimě. Pracovali jsme s textem o starém a novém autíčku. Příběh vedl ke slovům přátelství, pomoc v nouzi, dobrá rada. Budoucí školáci odpovídali na otázky, popisovali auta, hledali slovní protiklady.
Svými nápady rozvíjeli řečové dovednosti a naslouchali svým kamarádům. Dokázali podpořit či vyvrátit jejich myšlenky.
Cestu autem si budoucí žáci vyzkoušeli při pohybových aktivitách kličkováním a přeskakováním překážek.
Dále pomocí uvolňovacích cviků kreslili na tabuli i na pracovní list klikatou dráhu pro autíčko. Na koberci si ji znázornili pomocí provázků. Nakonec si svoji provázkovou dráhu všichni nalepili na papír. Pracovali jsme tak na rozvoji jemné motoriky a také trénovali trpělivost a soustředěnost.
Na závěr jsme si připomněli, kdy se sejdeme příště a rozloučili se krátkou pohádkou o kabrioletu.

Učitelky ze Žižkova: Olga Sasková a Iveta Malínská

7. 1. 2019 a 21. 1. 2019

Lednová setkání kroužku Předškoláček

Téma - zima, zimní oblečení, zimní sporty, tučňák a jejich prostřednictvím rozvíjíme dovednosti potřebné pro dobrý start ve škole.

Využili jsme k tomu puzzle, která rozvíjí a podporují zrakovou – motorickou koordinaci /oko – ruky/, nenásilně nutí k soustředění, pozornosti a učí trpělivosti. Všichni skládali části v celek a vnímali detaily, o kterých proběhla diskuse. Rozvíjeli jsme slovní zásobu a plnili úkoly podle diktátu.

Budoucí prvňáci si hádankami procvičili jednoduché logické a myšlenkové operace. Naučili se říkanku o tučňákovi, kterou doprovodili pohybem.

Abychom v dětech probudili a podpořili zájem o knihy, hledali jsme informace v encyklopediích a podle ilustrací si každý nakreslil svého tučňáka kabrňáka. 

Důležité je i propojení jemné a hrubé motoriky, proto často stříháme. Tentokrát jsme mačkali papírové koule, házeli s nimi do dálky. Došlo i na bruslení a sáňkování.

A co nás čeká příště? Jen ochutnávka: upleteme si svetr a vydáme se do bludiště.

Na viděnou se těší paní učitelky Szabóová a Šmídová

 
Předškoláci ze Žižkova
 
V pondělí 21. 1. se opět sešli budoucí prvňáci v kroužku Předškoláček. Toto setkání bylo plné povídání o zimě, zimních sportech a hrách na sněhu. Vedle rozvíjení řečových dovedností si všichni procvičili jemnou motoriku při tvoření papírových sněhuláků, uvolňovali ruku a zápěstí při kreslení sněhových koulí, zazpívali si písničku, rozvíjeli sluchové dovednosti a vytleskávali slabiky ve slovech.
 
Sas, Mal
 
 
______________________________

10. 12. 2019

Prosincové vánoční setkání Předškoláčka

Malované čtení je možnost užít si čtení knížky s rodiči nebo se starším sourozencem. 
O tom se mohli přesvědčit předškoláci na hlavní budově, kteří „četli“ obrázky spolu s paní učitelkou, která jim předčítala text. Vánoce ke společným zážitkům přímo vybízejí. Rozvíjeli si tak slovní zásobu, museli správně vyslovovat a slova skloňovat. Zapojili fantazii, příběh domysleli a dovyprávěli děj. Zahráli si také hry na paměť a pozornost s vánočními předměty tzv. Kimovku.  Odpolednem nás provázel anděl, který navodil atmosféru k uvolňovacím cvikům.

Krásné Vánoce a v novém roce 7. ledna se na Vás budeme opět těšit.

Paní učitelky Šmídová, Szabóová

______________________________

12. 11. 2018 a 26. 11. 2018

Listopadová setkání kroužku Předškoláček

Motivačně jsme na koberci předčítali texty, které navodily témata setkání. Jednou to byl Semafor, který nechtěl cvičit /Eduard Petiška/. Předškoláci soustředěně poslouchali a vyvodili, že je nutné mít v dopravě pravidla.  A tak jsme si společně zároveň procvičili geometrické tvary a barvy, hráli jsme pohybovou hru a na závěr se stříhalo a lepilo. Podruhé jsme se naučili básničku O čertech, kterou jsme zmelodizovali a doprovodili pohybem. Rozšířili jsme si tak slovní zásobu o slova žert, děs.  A navíc si každý odnesl svého čerta domů. Předškoláci se učili správný úchop tužky a rytmizovali na dřívka z Orffova instrumentáře. Byla to zábava.  Příště nás čeká téma vánoční.

Na setkání se těší paní učitelky Šmídová a Szabóová

 

Předškoláci na Žižkově

Již třikrát se sešli budoucí prvňáčkové na Žižkově. Společně rytmizovali říkanky, rozvíjeli jemnou motoriku a hmatové vnímání. Rozeznávali geometrické tvary, správně je pojmenovávali a sestavovali z nich obrázek. V příštím setkání se budou věnovat rozvoji sluchového vnímání a rozvoji řečových dovedností.

Sas, Mal

______________________________

15.10.2018

Zahájili jsme Předškoláček

Již podruhé se s námi sešli naši noví předškoláci.
Stačili se trochu rozkoukat a už na ně čekalo téma kaštánek a dráček. Děti vyslechly motivační pohádku, pomocí uvolňovacích cviků vykroužily tvar kaštanu a dále ho dokreslovaly. Společně jsme rozmlouvali o tom, jak kniha vzniká, a jak se k ní máme chovat, k čemu slouží záložka a nakonec si každý tu svou vyzdobil. Postupně se všichni učí respektovat se navzájem, dodržovat zásady slušnosti a školní pravidla. 
Příští setkání proběhne 12. 11 2018 a zaměříme se na dopravní tématiku.
 
Mgr. Monika Szabóová a Mgr. Kateřina Šmídová
 
 
 
 

Den otevřených dveří a velikonoční jarmark

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří a velikonoční jarmark.

25. března od 14:00 do 17:00 Školní ulice

26. března od 14:00 do 17:00 ŽižkovTěšíme se na setkání!

Zahraniční zájezd do Německa 29. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Více informací zde .

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, ve středu 1. dubna 2020 a ve čtvrtek 2. dubna 2020 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.