Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk

Seznam uchazečů: Žáci prvních tříd ve školním roce 2019/2020

2018A34    přijat/a        2019A30    přijat/a        2019B14    přijat/a
2018A35    přijat/a        2019A31    přijat/a        2019B2      přijat/a
2018A4      přijat/a        2019A4      přijat/a        2019B21   přijat/a
2018A47    přijat/a        2019A43    přijat/a        2019B22    přijat/a
2018A54    přijat/a        2019A44    přijat/a        2019B23    přijat/a
2018A64    přijat/a        2019A45    přijat/a        2019B24    přijat/a
2018A69    přijat/a        2019A46    přijat/a        2019B25    přijat/a
2018A7      přijat/a        2019A48    přijat/a        2019B26    přijat/a
2018A70    přijat/a        2019A49    přijat/a        2019B27    přijat/a
2018A77    přijat/a        2019A50    přijat/a        2019B28    přijat/a
2018A79    přijat/a        2019A51    přijat/a        2019B29    přijat/a
2018B2      přijat/a        2019A52    přijat/a        2019B3      přijat/a
2018B23    přijat/a        2019A53    přijat/a        2019B30    přijat/a
2018B28    přijat/a        2019A54    přijat/a        2019B31    přijat/a
2018B31    přijat/a        2019A55    přijat/a        2019B41    přijat/a
2018B42    přijat/a        2019A56    přijat/a        2019B42    přijat/a
2018B43    přijat/a        2019A6      přijat/a        2019B43    přijat/a
2018B45    přijat/a        2019A61    přijat/a        2019B44    přijat/a
2019A1      přijat/a        2019A62    přijat/a        2019B45    přijat/a
2019A10    přijat/a        2019A63    přijat/a        2019B46    přijat/a
2019A11    přijat/a        2019A64    přijat/a        2019B47    přijat/a
2019A12    přijat/a        2019A65    přijat/a        2019B48    přijat/a
2019A2      přijat/a        2019A66    přijat/a        2019B50    přijat/a
2019A21    přijat/a        2019A67    přijat/a        2019B51    přijat/a
2019A22    přijat/a        2019A68    přijat/a        2019B52    přijat/a
2019A23    přijat/a        2019A69    přijat/a        2019B53    přijat/a
2019A24    přijat/a        2019A8      přijat/a        2019B54    přijat/a
2019A25    přijat/a        2019A3     přijat/a         2019B56    přijat/a
2019A26    přijat/a        2019B11    přijat/a         2019B6     přijat/a
2019A27    přijat/a        2019B12    přijat/a         2019B8     přijat/a
2019A28    přijat/a        2019B13    přijat/a         2019B9     přijat/a

Datum zveřejnění: 15. dubna 2019

Zpracoval: Mgr. Vlastislav Sýkora
 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.