Informace pro žáky budoucích 6. tříd o adaptačním kurzu v září 2019

Cílem akce je vytvořit z dětí, které se sejdou na začátku roku v šestých třídách a které zde společně prožijí následující roky školní docházky, spolupracující kolektiv. Vytvořit emoční zázemí, podporovat rozvoj kvalitních vztahů mezi dětmi tak, aby měly šanci zapojit se a najít své uplatnění všechny děti. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení. Pro třídního učitele jde o ideální příležitost poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu, vzájemné vztahy. Naopak i žáci se seznámí se svým novým třídním učitelem.

Program:

tematické interaktivní hry (sebepoznávací, seznamovací, podporující spolupráci) 

turistika, kolektivní hry, sport

exkurze do Muzea výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou, návštěva rozhledny Štěpánka (za příznivého počasí) 

Termín konání: 

VI. A 9. 9. - 11. 9. 2019, VI. B 11. 9. – 13. 9. 2019, VI. C 16. 9. – 18. 9. 2019 a VI. D 18. 9. – 20. 9. 2019; odjezd od školy v 8:00 hodin, návrat tamtéž cca do 15:00 hodin

Účastnický poplatek: 1 400,- Kč;  cena zahrnuje ubytování, stravu (3x denně + pitný režim), vstupné, dopravu autobusem, režii školy 

Místo konání: Jičínská chata, Příchovice 37, Kořenov Příchovice 468 48 (www.jicinskachata.cz)

Personální zabezpečení: pedagogický dozor zajišťuje třídní učitel (vede sportovní a zájmové aktivity) a pracovnice školského poradenského týmu (vede adaptační aktivity kurzu)

S sebou: turistické a sportovní oblečení, teplou bundu, pokrývku hlavy, pláštěnku, sportovní boty, přezůvky, osobní prádlo, hygienické potřeby, ručník, psací potřeby, pastelky, blok, průkaz pojištěnce, osobní léky

Závaznou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli v 5. ročníku. Platbu proveďte na účet školy č. 504 547 309/0800 do 28. 6. 2019. Do poznámky uveďte jméno Vašeho dítěte a stávající třídu jako nutnou identifikaci platby. Potvrzení o provedené platbě předejte rovněž třídnímu učiteli v 5. ročníku. V případě potřeby čerpání příspěvku z nadačních fondů či platby v hotovosti kontaktujte zást. řed. Mgr. J. Smíškovou, tel. 312 316 903. 

……………………………………………… odstřihnout ……………………………………….............

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA  NA  ADAPTAČNÍ  KURZ  ŽÁKŮ  6. ROČNÍKU

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556/II, okres Nymburk

Souhlasíme s tím, aby se náš syn/ naše dcera: 

jméno: .........................................……… datum narození: ................................ třída: ............... zúčastnil/la  adaptačního kurzu žáků 6. ročníku, který pořádá škola v rámci svého školního vzdělávacího programu a který bezprostředně souvisí s výukou a formováním kolektivu třídy. Zavazujeme se do 28. 6. 2019 zaplatit účastnický poplatek 1 400,- Kč. 

V Poděbradech ..................... 2019                                      Podpis rodičů:……………………. 

 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.