Informace pro  žáky budoucích 6. tříd o  adaptačním kurzu  v září 2018

Cílem akce je vytvořit z dětí, které se sejdou na začátku roku v šestých třídách a které zde společně prožijí následující čtyři roky školní docházky, spolupracující kolektiv. Vytvořit emoční zázemí, podporovat rozvoj kvalitních vztahů mezi dětmi tak, aby měly šanci zapojit se a najít své uplatnění všechny děti. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení. Pro třídního učitele jde o ideální příležitost poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu, vzájemné vztahy. Naopak i žáci se seznámí se svým novým třídním učitelem.

Program:

  • tematické interaktivní hry (sebepoznávací, seznamovací, podporující spolupráci)
  • turistika, kolektivní hry, sport
  • návštěva ZOO Chleby, Dvora Seletice (www.dvur-seletice.cz), rozhledny Romanka v Hrubém Jeseníku (za příznivého počasí)

Termín konání :

VI. A  10. -  12. 9. 2018, VI. B 12. – 14. 9. 2018, VI. D  17.  – 19. 9. 2018 a VI. C 19. – 21. 9. 2018

odjezd od školy v 8,00 hodin, návrat tamtéž cca do 13,00 hodin, přihlášení žáci mohou obědvat po příjezdu ve školní jídelně

Účastnický poplatek: 1 200,- Kč;  cena zahrnuje ubytování, stravu (3x denně + pitný režim), vstupné, dopravu autobusem, režii školy

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka (www.tjseletice.cz)

Personální zabezpečení: pedagogický dozor zajišťuje třídní učitel (vede sportovní a zájmové aktivity) a pracovnice školského poradenského týmu (vede adaptační aktivity kurzu)

S sebou: turistické a sportovní oblečení, teplou bundu, pokrývku hlavy, pláštěnku,  sportovní boty, přezůvky, osobní prádlo, hygienické potřeby, ručník, psací potřeby, pastelky, blok, průkaz pojištěnce, osobní léky

Závaznou  přihlášku prosím odevzdejte do 15. 6. 2018 třídnímu učiteli v 5. ročníku. Peníze v hotovosti předejte třídnímu učiteli v 6. roč. do 6. 9. 2018. V případě potřeby čerpání příspěvku z nadačních fondů kontaktujte zást. řed. Mgr. J. Smíškovou, tel. 312 316 903.

………………………………………………odstřihnout……………………………………….............

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA  NA  ADAPTAČNÍ  KURZ  ŽÁKŮ  6. ROČNÍKU

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556/II, okres Nymburk

Souhlasíme s tím, aby se náš syn/ naše dcera:

jméno: .........................................……… datum narození: ................................ třída: ............... zúčastnil/la  adaptačního kurzu žáků 6. ročníku, který pořádá škola v rámci svého  školního vzdělávacího programu a který bezprostředně souvisí s výukou  a formováním kolektivu třídy. Zavazujeme se do 6. 9. 2018 zaplatit účastnický poplatek 1 200,- Kč.

V Poděbradech ..................... 2018                                      Podpis rodičů:…………………….

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde. NÁHRADNÍ TERMÍNY: 1.4. odpadá z důvodu zápisu do 1. tříd, náhradní termín bude 25.3. od 15.00 do 16.00 hod.; 29.4. odpadá z důvodu ředitelského volna, náhradní termín bude 20.5. od 15.00 do 16.00 hod.