ČINNOST ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU V 1. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

-          zahájení činnosti

-          volby zástupců

-          seznámení s plánem

-          plošné dotazníkové šetření ohledně spokojenosti se školními obědy

ŘÍJEN

-          zahájení dlouhodobé sbírky předmětů pro onkologicky nemocné děti

-          volby do Dětského parlamentu města Poděbrady

LISTOPAD  

-        účast na charitativní akci pro fond Sidus

-        uskutečnění akce ke Světovému dni laskavosti  - sbírka pro záchrannou stanici Huslík

-         Halloween – zábavné dopoledne pro 1. a 2. ročníky

-         vydání speciálního čísla školního časopisu ke 30. výročí sametové revoluce

-         účast na jednání stravovací komise

PROSINEC

-          účast na zasedání Dětského parlamentu města Poděbrady - zadání projektu

-          účast na charitativní akci Ježíškova vnoučata

-          Mikulášská nadílka pro 1. – 3. ročníky

-          účast na charitativní sbírce Srdíčkové dny

-          vydání vánočního čísla školního časopisu

-          ukončení a předání sbírky pro onkologicky nemocné děti

-          vytvoření třídního setkání na téma „Ryba“

 

 

LEDEN

-         účast na zasedání  Dětského parlamentu města Poděbrady + prezentace projektu

-         pomoc s organizací akce k ukončení 1. pololetí – taneční liga

-         organizace charitativní sbírky na podporu týraných hospodářských zvířat – Život bez krutosti

 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.