30. výročí Sametové revoluce

15. listopadu 2019 proběhne na naší škole projektový den zaměřený na události Sametové revoluce. Všechny třídy 1. a 2. stupně naváží na aktivity uskutečněné již v průběhu 2. pololetí loňského školního roku a budou tak prohlubovat své znalosti o tomto tématu.

Zahraniční zájezd do Německa 29. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Více informací zde.

Sazka Olympijský víceboj

I v letošním školním roce se budeme účastnit plnění Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti. Žáci budou v hodinách tělesné výchovy plnit mnohé disciplíny. Na konci školního roku získají Olympijský diplom nebo Odznak všestrannosti různé hodnoty.

Telefonický kontakt 312 316 900

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady a  video zrekonstruované budovy školy na Žižkově

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

více o škole

AKTUALITY

Vesmír zábavnou formou Vesmír zábavnou formou
14.11.2019

V pondělí se žáci pátých tříd vydali do Digitálního planetária v Hradci Králové. Program byl velmi zajímavý a poutavý.

Ježíškova vnoučata Ježíškova vnoučata
13.11.2019

Již podruhé se naše škola zapojila do celorepublikové akce Ježíškova vnoučata.

Sbírka pro Huslík Sbírka pro Huslík
13.11.2019

V rámci celorepublikové akce „Jsem laskavec“, která se konala dne 13. 11. 2019, uspořádala naše škola sbírku pro handicapovaná zvířata ze záchranné stanice Huslík v Poděbradech.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

skolni-parlament projekt-zdrava-skola pohodova-skola