JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA OBĚDY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

02.07.2018
Instrukce jsou určeny rodičům žáků, kteří se budou od září 2018 stravovat ve školní jídelně ve Škoní ulici (rodičům budoucích prvňáčků a páťáků). Rodiče žáků z budovy školy na Žižkově se přihlašují v jídelně MŠ Budovcova.
 
Rodiče těchto dětí by měli učinit následující kroky: 
 
Vyplnit přihlášku ke stravování, jejíž součástí je i souhlas s inkasem. Formulář lze stáhnout ZDE nebo vyzvednout u vedoucí školní jídelny.  
 
Vyplněnou přihlášku předat vedoucí školní jídelny, u které si lze také zakoupit čip (55,-Kč) (aktivovaným čipem si žáci nejen objednávají obědy, ale slouží zároveň i k otevírání dveří do školy) a zaplatit zálohu na obědy na měsíc září (počet obědů x 22,-Kč) .
 
Vedoucí školní jídelny najdete v suterénu budovy. Bude Vám k dispozici o prázdninách od 13. 8. v době od 7:00 do 14:30 hod. nebo i v jiném termínu po telefonické dohodě.
 
Doporučujeme vyřídit vše co nejdříve a vyhnout se tak frontám na začátku školního roku. 
 
Kontakt na paní Irenu Novákovou, vedoucí školní jídelny: tel: 312 316 991
                                                                                            e-mail: jidelna@zstgmpodebrady.cz
 
 
 
 

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.