JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA OBĚDY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

02.07.2018
Instrukce jsou určeny rodičům žáků, kteří se budou od září 2018 stravovat ve školní jídelně (rodičům budoucích prvňáčků a páťáků). 
 
Rodiče těchto dětí by měli učinit následující kroky: 
 
Vyplnit přihlášku ke stravování, jejíž součástí je i souhlas s inkasem. Formulář lze stáhnout ZDE nebo vyzvednout u vedoucí školní jídelny.  
 
Vyplněnou přihlášku předat vedoucí školní jídelny, u které si lze také zakoupit čip (55,-Kč) (aktivovaným čipem si žáci nejen objednávají obědy, ale slouží zároveň i k otevírání dveří do školy) a zaplatit zálohu na obědy na měsíc září (počet obědů x 22,-Kč) .
 
Vedoucí školní jídelny najdete v suterénu budovy. Bude Vám k dispozici o prázdninách od 13. 8. v době od 7:00 do 14:30 hod. nebo i v jiném termínu po telefonické dohodě.
 
Doporučujeme vyřídit vše co nejdříve a vyhnout se tak frontám na začátku školního roku. 
 
Kontakt na paní Irenu Novákovou, vedoucí školní jídelny: tel: 312 316 991
                                                                                            e-mail: jidelna@zstgmpodebrady.cz
 
 
 
 

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.