Ladovská zima

21.12.2017

Josef Lada – český spisovatel a ilustrátor by oslavil 14. prosince 130 let.

Žáci symbolicky poblahopřáli tomuto autorovi dětských knih.  V různých aktivitách, které se prolínaly českým jazykem, matematikou, informatikou a výtvarnou výchovou, načerpali spoustu informací, které zužitkovali v pracovních listech. Zúčastnili se besedy ve školní knihovně, kterou připravila paní Lebedová. Věnovali se čtenářské gramotnosti, kdy pracovali s textem, četli s porozuměním a museli spolupracovat ve skupinách.  Vyzkoušeli si napodobit jeho kresbu na zimních a vánočních pohlednicích. Zaslouží pochvalu, viďte?!?!

Šmí + 4.D
 
 
 
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)