Vánoční koncert pěveckého sboru Slunečnice

21.12.2017

14. prosince se v poděbradském divadle uskutečnil tradiční vánoční koncert, na kterém vystoupil nejen pěvecký sbor Slunečnice, ale i děti z 2. A a 2. C. Zazněly známé i méně obvyklé koledy a písně, připomenuli jsme si vánoční zvyky a zimní pranostiky. Milé setkání jsme zakončili společným zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán. Děkujeme všem účinkujícím i divákům za krásné setkání a přejeme vše nejlepší do roku 2018.                                         
Radka Vrchotová, Petra Růžková, Monika Szaboová

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)