Organizace výuky od 25. 5. 2020 pro přihlášené žáky 1. stupně

19.05.2020

Informace pro rodiče o organizaci výuky od 25. 5. pro přihlášené žáky 1. stupně

-    do školy si děti přinesou 2 roušky, sáček na roušky, psací potřeby, žákovskou knížku
-    do šatních skříněk žáci za dohledu vyučujícího budou mít přístup (klíček s sebou)
-    žáci se shromáždí při dodržování všech nařízených hygienických pravidel (roušky, rozestupy) před školou na místě označeném názvem své třídy v čase od 7,50 do 8,00 hodin

-    Ulice Školní:
-    třídy 5. ročníku se sejdou u vchodu do školní družiny
-    třídy 1. a 2. r. se sejdou v prostoru před vchodem školy
-     třídy 3. a 4. r. se sejdou na chodníku u sochy lva


-    Žižkova ul.
-    žáci se sejdou v areálu školy u cedule označující jejich třídu
 


-    na označeném místě bude pedagogický pracovník, kterému odevzdáte vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na stránkách školy)
-    žáci se řídí pokyny pedagoga a skupina společně odchází do své učebny
-    dopoledne probíhají vzdělávací aktivity zejména dle distančního vzdělávání
-    odpoledne je zaměřeno na zájmové činnosti
-    nedodržování hygienických pravidel a neomluvená neúčast může být důvodem k vyloučení ze vzdělávací aktivity
-    teplý oběd je ve školní jídelně zajištěn pro přihlášené žáky
-    odchod žáka ze školy je podle časového údaje na přihlašovacím formuláři
-    zákonní zástupci do budovy nevstupují
 

Vážení rodiče, velice si vážíme vaší spolupráce.

Mgr. Vlastislav Sýkora

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 22. 5. do 29. 5.

Učivo od 15. 5. do 22. 5.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Více informací naleznete zde.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ ul. Školní, kanc. č. 14, 8:00 - 13:00 h., tel: 312316900

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

naleznete zde.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na základě Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 viz složka Naše škola - Dokumenty, formuláře - Školní tiskoviny.