Vysvědčení za školní rok 2019/2020

26.06.2020

Na základě Mimořádného opatření MZČR z 12. června 2020 budou žáci školy přebírat vysvědčení ve své kmenové třídě v úterý 30. června 2020. 

1. stupeň v 8,00 hodin
2. stupeň v 9,00 hodin
 
Žáci přijdou ke škole a zde počkají na svou třídní učitelku nebo třídního učitele.
 
Učiteli ještě před školou žáci, (ti kteří ještě nepředali) odevzdají písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. Formulář je ke stažení na stránkách školy zde.
 
Společně se svým učitelem odejdou do třídy se zachováním veškerých hygienických a
epidemiologických opatření. 
 
Přítomnost osob z řad veřejnosti není možná.
 
Po rozdání vysvědčení (asi 30 minut) žáci odejdou domů. Začínají prázdniny.
 
Nevydaná vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a připravena k předání v době úředních hodin (o prázdninách každé pondělí od 8,00 do 12,00 hodin).
 
Mgr. Vlastislav Sýkora
 

ÚŘEDNÍ HODINY v době letních prázdnin

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin

Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Více informací zde.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Více informací zde.