TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pro školní rok 2018-2019 – vychovatelky L. Pavlíčková, J. Volejníková

ROK V POHÁDKOVÉ ZEMI

ZÁŘÍ: ZLATOVLÁSKA

Devatero činností k pohádce – četba, poslech, DVD, hry, vyprávění, HV,VV, PV, PRV.

Seznámení dětí s režimem, pravidly, bezpečností v ŠD.

Seznamovací hry, ledolamky.

Pohybové aktivity na hřištích PDY – TV, DV.         

ŘÍJEN: POPELKA

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, soutěže, plesotéka, HV, VV, PV, PRV.

Podzim – PRV, VV, PV, vycházky, sběr plodů, četba.

Halloween – četba, vyprávění, PV, VV, HV, strašidlácké hraní.

LISTOPAD: SEDMERO KRKAVCŮ

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, soutěže, PRV, VV, PV, TV, HV.

– PRV, VV, PV, vycházky.

Advent, zvyky a tradice – vyprávění, četba, PV, VV, PRV.

PROSINEC: ČERTOVSKÁ POHÁDKA 

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, čertí hry, soutěže, HV, PV, VV, TV, pekelné tancování.

Vánoce, zvyky a obyčeje – četba, vyprávění, VV, PV, výzdoba, nadělování.

LEDEN:        O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Devatero činností k pohádce – četba, hry, HV, PV, VV, PRV, TV, soutěže, DVD.

Nový rok, čas – PRV, vyprávění, četba, VV, PV.

Tuhá zima – PRV, TV, VV, PV.

ÚNOR:         CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY

Devatero činností k pohádce – četba, hry, soutěže, PRV, PV, VV, HV, TV, módní přehlídka.

Žít zdravě – PRV, DV, VV, vyprávění, četba.

BŘEZEN:     PRINC BAJAJA

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, vyprávění, hry, pohybová aktivita, HV, PV, VV, PRV.

Jarní probouzení – PRV, vyprávění, četba, vycházky, VV.

DUBEN:      KOCOUR V BOTÁCH

Devatero činností k pohádce – četba, hry - kočičárny, PRV, PV, VV, HV, první pomoc, orientace v přírodě, TV.

Velikonoce, zvyky a tradice – četba, vyprávění, VV, PV.

KVĚTEN:   ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, HV, PV, VV, PRV,vycházky, dramatizace pohádky.

Den matek – vyprávění, četba, PV, VV.

Rozkvetlá příroda, bylinky – PRV, VV, PV, vycházky.   

ČERVEN:   VODNICKÉ POHÁDKY

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, soutěže, PRV, VV, PV, TV, vycházky.

Umíme si hrát – soutěže, pohybové aktivity – TV, DV.

Loučíme se s pohádkovým rokem – HV, hodnocení.

 

VV – výtvarná činnost

PV – pracovně technická činnost (tvoření)

HV – hudební, hudebně pohybová činnost

TV – tělovýchovná činnost, rekreační sport, pohybové hry, spontánní pohyb

DV – dopravní činnost

PRV – společensko vědní činnost, přírodovědní činnost 

 

Po celý školní rok - výzdoba ve vchodu školy.

V průběhu školního roku může dojít ke změnám v tématickém plánu podle aktuálních nabídek a možností školy, města a přání dětí.

Činnost a pobyt venku je přizpůsoben počasí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Pro školní rok 2018/2019 – vychovatelky Trněná, Haltuchová 

MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA

ZÁŘÍ – Vlaštovky nás opouštějí
- seznamujeme děti s vnitřním řádem školní družiny
- učíme se bezpečnostní pravidla při pohybu venku i ve škole
- upevňujeme sociální a hygienické návyky
- VV, PV: Podzimní koláže, houby
- PRV:     První pomoc, důležitá telefonní čísla, dopravní značky, bezpečně do školy a ze školy, houby, vlaštovky
- HV:       Křižovatka

ŘÍJEN – Ježek a podzim
- VV, PV: Ježek, Hallowen a dýně
- PRV:     Ze života ježka
                     Světový den úsměvu
                     Den stromů
- HV:       Stromy 
- jablkobraní

LISTOPAD – Moudra sova
- VV, PV: Tvoření ke dni pozdravů, sova
- PRV:      Mezinárodní den pozdravů, Mezinárodní den nevidomých, sv. Martin, Dušičky
- HV:        Datel

PROSINEC – Vánoce s kaprem
- VV, PV: Čert a Mikuláš, vánoční tvoření – tvoříme pro blízké
- PRV:      Vánoční tradice u nás doma a ve světě
- HV: Vánoční koledy a písně, Kapr, Bim bam, Vánoční
- návštěva filmového představení
- vánoční pečení

LEDEN – U ledních medvědů, tučňáků, tuleňů a velryb
- VV, PV: Velryba, tučňák, zimní krajiny
- PRV:      Světový den tuleňů, lachtanů a velryb 
                      Země věčného ledu - Grónsko
- HV:       Grónská písnička

ÚNOR – U ptačích krmítek
- VV, PV:  Dárečky k sv. Valentýnu, ptačí budka – ptáčci, tvoření masek
- PRV:      Sv. Valentýn, Masopust
- HV:        Když se zamiluje kůň

BŘEZEN – Domácí mazlíčci
- VV, PV: Velikonoce, dárečky k MDŽ
- PRV:     Velikonoční zvyky a tradice, MDŽ, světový den vody
- HV:      Voda, voděnka

DUBEN – Pes – věrný přítel člověka
- VV, PV: Čarodějnice, pes, moje záložka, ilustrace vlastní knihy
- PRV:      Den Země, Den knihy, ze života psů
- HV:        Psí píseň

KVĚTEN – Kočičí život
- VV, PV: Kočka v různých podobách, dáreček pro maminku
- PRV:     Mezinárodní den rodiny, Den Slunce, Den matek
- HV:       Pro mámu, Či a či a čičiči

ČERVEN – Včelka je náš kamarád
- VV, PV: Letní tvoření, dárečky pro tatínky
- PRV:     Ze života včel, Den otců, Den ptačího zpěvu
- HV:       Náušnice z třešní, Vosy
- návštěva filmového představení
- tvoříme z ovoce

Tematická a zábavná četba (probíhá každý den)

VV – výtvarná činnost
PV – pracovně technická činnost
HV – hudební, hudebně pohybová činnost
TV – tělovýchovná činnost, pohybové hry, spontánní pohyb (probíhá každý den)
PRV – společenskovědní činnost, přírodovědná činnost

V průběhu školního roku může dojít ke změnám v tematickém plánu podle aktuálních nabídek a možností školy, města a přání dětí.

Činnost a pobyt venku je přizpůsoben počasí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický plán ŠD Žižkov 2018/19

I. pololetí

ZÁŘÍ  
- Seznámení s prostory ŠD, okolím, novými dětmi, tvorba pravidel soužití,  vnitřní řád ŠD, seznamovací hry
- Jablkobraní
- Příprava výzdoby ke 100. výročí vzniku Československa

ŘÍJEN 
- Zahájení celoročních družinových her
- Den stromů, sběr přírodních materiálů, pozorování změn v přírodě,  zpracování přírodních materiálů
- 100. výročí vzniku Československa (hry k tématu)
- Naše město

LISTOPAD 
- Družinové spaní se skřítky aneb co se děje ve škole po škole
- Týden tolerance 
- Podzimní zvyky a tradice v různých zemích světa

PROSINEC 
- Vánoční výzdoba školy
- Čertovské rojení
- Vánoční dílničky
- Poslech a zpěv koled, vánočních písniček, vánoční zvyky, posezení v družinách

LEDEN 
- Stavby ze sněhu, sáňkování a bobování „dle počasí“
- Žižkovský slavík
- Zimní tvoření
- Mistrovství školní družiny v Královské střižbě

II. pololetí

ÚNOR 
- Přednáška o rybách a rybaření
- Družinový karneval (povolání a řemesla)
- Sportovní odpoledne ve školní družině

BŘEZEN 
- Pozorování změn v přírodě – probouzí se jaro
- Měsíc čtenářů – moje oblíbená kniha
- 27.3. Světový den divadla
- Zdravé jídlo v našem jídelníčku

DUBEN 
- Symbolika Velikonoc, lidové tradice
- Soutěž o nejhezčí kraslici
- Den Země (recyklohraní)
- Čarodějnice (čarodějnické hrátky)

KVĚTEN 
- Den rodiny
- Mediální výchova
- Družinové rekordy
- Vlaštovkiáda

ČERVEN 
- Den dětí (velký turnaj ve stolních hrách)
- IZS (předprázdninová prevence)
- Zahradní slavnost
- Závěrečný piknik
- Úklid hraček, her

V rámci vycházek se budeme snažit využívat aktuální nabídky města – muzeum, knihovna, kina, výstavy pro děti. Všechny aktivity jsou přizpůsobeny počasí a náladě dětí, děti si mohou vybírat z nabídky pracovních činností dle vlastního uvážení.

Celoroční družinové hry

5. oddělení – Večerníčkov
6. oddělení – Jak to bylo, jak to je
7. oddělení – Odemykání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna 2019 a v úterý 2. dubna 2019 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde. NÁHRADNÍ TERMÍNY: 1.4. odpadá z důvodu zápisu do 1. tříd, náhradní termín bude 25.3. od 15.00 do 16.00 hod.; 29.4. odpadá z důvodu ředitelského volna, náhradní termín bude 20.5. od 15.00 do 16.00 hod.

ŠKOLNÍ AKADEMIE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA PODĚBRADY

V pondělí 15. dubna v úterý 16. dubna uspořádají žáci pro přátele školy, rodiče a širokou veřejnost školní akademii. Vystoupení žáků v budově na Žižkově (1.A, 2.A, 3.B, 5.A v pondělí 15. dubna od 16,00 h., 1.B, 2.B, 3.A, 4.A 15. dubna od 17,30 h.). V budově ve Školní ulici v úterý 16. dubna od 16,00 h. v tělocvičně. Na setkání se těší všichni zaměstnanci školy.