TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pro školní rok 2018-2019 – vychovatelky L. Pavlíčková, J. Volejníková

ROK V POHÁDKOVÉ ZEMI

ZÁŘÍ: ZLATOVLÁSKA

Devatero činností k pohádce – četba, poslech, DVD, hry, vyprávění, HV,VV, PV, PRV.

Seznámení dětí s režimem, pravidly, bezpečností v ŠD.

Seznamovací hry, ledolamky.

Pohybové aktivity na hřištích PDY – TV, DV.         

ŘÍJEN: POPELKA

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, soutěže, plesotéka, HV, VV, PV, PRV.

Podzim – PRV, VV, PV, vycházky, sběr plodů, četba.

Halloween – četba, vyprávění, PV, VV, HV, strašidlácké hraní.

LISTOPAD: SEDMERO KRKAVCŮ

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, soutěže, PRV, VV, PV, TV, HV.

– PRV, VV, PV, vycházky.

Advent, zvyky a tradice – vyprávění, četba, PV, VV, PRV.

PROSINEC: ČERTOVSKÁ POHÁDKA 

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, čertí hry, soutěže, HV, PV, VV, TV, pekelné tancování.

Vánoce, zvyky a obyčeje – četba, vyprávění, VV, PV, výzdoba, nadělování.

LEDEN:        O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Devatero činností k pohádce – četba, hry, HV, PV, VV, PRV, TV, soutěže, DVD.

Nový rok, čas – PRV, vyprávění, četba, VV, PV.

Tuhá zima – PRV, TV, VV, PV.

ÚNOR:         CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY

Devatero činností k pohádce – četba, hry, soutěže, PRV, PV, VV, HV, TV, módní přehlídka.

Žít zdravě – PRV, DV, VV, vyprávění, četba.

BŘEZEN:     PRINC BAJAJA

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, vyprávění, hry, pohybová aktivita, HV, PV, VV, PRV.

Jarní probouzení – PRV, vyprávění, četba, vycházky, VV.

DUBEN:      KOCOUR V BOTÁCH

Devatero činností k pohádce – četba, hry - kočičárny, PRV, PV, VV, HV, první pomoc, orientace v přírodě, TV.

Velikonoce, zvyky a tradice – četba, vyprávění, VV, PV.

KVĚTEN:   ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, HV, PV, VV, PRV,vycházky, dramatizace pohádky.

Den matek – vyprávění, četba, PV, VV.

Rozkvetlá příroda, bylinky – PRV, VV, PV, vycházky.   

ČERVEN:   VODNICKÉ POHÁDKY

Devatero činností k pohádce – četba, DVD, hry, soutěže, PRV, VV, PV, TV, vycházky.

Umíme si hrát – soutěže, pohybové aktivity – TV, DV.

Loučíme se s pohádkovým rokem – HV, hodnocení.

 

VV – výtvarná činnost

PV – pracovně technická činnost (tvoření)

HV – hudební, hudebně pohybová činnost

TV – tělovýchovná činnost, rekreační sport, pohybové hry, spontánní pohyb

DV – dopravní činnost

PRV – společensko vědní činnost, přírodovědní činnost 

 

Po celý školní rok - výzdoba ve vchodu školy.

V průběhu školního roku může dojít ke změnám v tématickém plánu podle aktuálních nabídek a možností školy, města a přání dětí.

Činnost a pobyt venku je přizpůsoben počasí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Pro školní rok 2018/2019 – vychovatelky Trněná, Haltuchová 

MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA

ZÁŘÍ – Vlaštovky nás opouštějí
- seznamujeme děti s vnitřním řádem školní družiny
- učíme se bezpečnostní pravidla při pohybu venku i ve škole
- upevňujeme sociální a hygienické návyky
- VV, PV: Podzimní koláže, houby
- PRV:     První pomoc, důležitá telefonní čísla, dopravní značky, bezpečně do školy a ze školy, houby, vlaštovky
- HV:       Křižovatka

ŘÍJEN – Ježek a podzim
- VV, PV: Ježek, Hallowen a dýně
- PRV:     Ze života ježka
                     Světový den úsměvu
                     Den stromů
- HV:       Stromy 
- jablkobraní

LISTOPAD – Moudra sova
- VV, PV: Tvoření ke dni pozdravů, sova
- PRV:      Mezinárodní den pozdravů, Mezinárodní den nevidomých, sv. Martin, Dušičky
- HV:        Datel

PROSINEC – Vánoce s kaprem
- VV, PV: Čert a Mikuláš, vánoční tvoření – tvoříme pro blízké
- PRV:      Vánoční tradice u nás doma a ve světě
- HV: Vánoční koledy a písně, Kapr, Bim bam, Vánoční
- návštěva filmového představení
- vánoční pečení

LEDEN – U ledních medvědů, tučňáků, tuleňů a velryb
- VV, PV: Velryba, tučňák, zimní krajiny
- PRV:      Světový den tuleňů, lachtanů a velryb 
                      Země věčného ledu - Grónsko
- HV:       Grónská písnička

ÚNOR – U ptačích krmítek
- VV, PV:  Dárečky k sv. Valentýnu, ptačí budka – ptáčci, tvoření masek
- PRV:      Sv. Valentýn, Masopust
- HV:        Když se zamiluje kůň

BŘEZEN – Domácí mazlíčci
- VV, PV: Velikonoce, dárečky k MDŽ
- PRV:     Velikonoční zvyky a tradice, MDŽ, světový den vody
- HV:      Voda, voděnka

DUBEN – Pes – věrný přítel člověka
- VV, PV: Čarodějnice, pes, moje záložka, ilustrace vlastní knihy
- PRV:      Den Země, Den knihy, ze života psů
- HV:        Psí píseň

KVĚTEN – Kočičí život
- VV, PV: Kočka v různých podobách, dáreček pro maminku
- PRV:     Mezinárodní den rodiny, Den Slunce, Den matek
- HV:       Pro mámu, Či a či a čičiči

ČERVEN – Včelka je náš kamarád
- VV, PV: Letní tvoření, dárečky pro tatínky
- PRV:     Ze života včel, Den otců, Den ptačího zpěvu
- HV:       Náušnice z třešní, Vosy
- návštěva filmového představení
- tvoříme z ovoce

Tematická a zábavná četba (probíhá každý den)

VV – výtvarná činnost
PV – pracovně technická činnost
HV – hudební, hudebně pohybová činnost
TV – tělovýchovná činnost, pohybové hry, spontánní pohyb (probíhá každý den)
PRV – společenskovědní činnost, přírodovědná činnost

V průběhu školního roku může dojít ke změnám v tematickém plánu podle aktuálních nabídek a možností školy, města a přání dětí.

Činnost a pobyt venku je přizpůsoben počasí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický plán ŠD Žižkov 2018/19

I. pololetí

ZÁŘÍ  
- Seznámení s prostory ŠD, okolím, novými dětmi, tvorba pravidel soužití,  vnitřní řád ŠD, seznamovací hry
- Jablkobraní
- Příprava výzdoby ke 100. výročí vzniku Československa

ŘÍJEN 
- Zahájení celoročních družinových her
- Den stromů, sběr přírodních materiálů, pozorování změn v přírodě,  zpracování přírodních materiálů
- 100. výročí vzniku Československa (hry k tématu)
- Naše město

LISTOPAD 
- Družinové spaní se skřítky aneb co se děje ve škole po škole
- Týden tolerance 
- Podzimní zvyky a tradice v různých zemích světa

PROSINEC 
- Vánoční výzdoba školy
- Čertovské rojení
- Vánoční dílničky
- Poslech a zpěv koled, vánočních písniček, vánoční zvyky, posezení v družinách

LEDEN 
- Stavby ze sněhu, sáňkování a bobování „dle počasí“
- Žižkovský slavík
- Zimní tvoření
- Mistrovství školní družiny v Královské střižbě

II. pololetí

ÚNOR 
- Přednáška o rybách a rybaření
- Družinový karneval (povolání a řemesla)
- Sportovní odpoledne ve školní družině

BŘEZEN 
- Pozorování změn v přírodě – probouzí se jaro
- Měsíc čtenářů – moje oblíbená kniha
- 27.3. Světový den divadla
- Zdravé jídlo v našem jídelníčku

DUBEN 
- Symbolika Velikonoc, lidové tradice
- Soutěž o nejhezčí kraslici
- Den Země (recyklohraní)
- Čarodějnice (čarodějnické hrátky)

KVĚTEN 
- Den rodiny
- Mediální výchova
- Družinové rekordy
- Vlaštovkiáda

ČERVEN 
- Den dětí (velký turnaj ve stolních hrách)
- IZS (předprázdninová prevence)
- Zahradní slavnost
- Závěrečný piknik
- Úklid hraček, her

V rámci vycházek se budeme snažit využívat aktuální nabídky města – muzeum, knihovna, kina, výstavy pro děti. Všechny aktivity jsou přizpůsobeny počasí a náladě dětí, děti si mohou vybírat z nabídky pracovních činností dle vlastního uvážení.

Celoroční družinové hry

5. oddělení – Večerníčkov
6. oddělení – Jak to bylo, jak to je
7. oddělení – Odemykání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

I v letošním školním roce jsme připravili pestrou nabídku zájmových útvarů

Nabídku si můžete prohlédnout zde.

Odemykání školy budoucím prvňáčkům

Dne 20. 9. 2019 přivítáme na hlavní budově ve Školní ulici předškolní děti z mateřských škol, pro které si žáci 9. ročníku připravili rozmanité úkoly.