ROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN POZNÁVÁME SAMI SEBE

Ladislava Pavlíčková – 1.oddělení, Jana Volejníková – 2.oddělení

Září
Kdo jsi se v srpnu a v září narodil. Osobnost měsíce : Niel Armstrong (Lev), Antonín Dvořák (Panna)                                                                                
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - amulet, talisman
Hč : Česká lidová  - Adámku náš
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : voskovková technika – babí léto
Ptč : práce s přírodninami – panáček Bramboráček
Tč  : rychlost, postřeh, zručnost, pozornost, obratnost – hry – Polévka se vaří, Boj o klobouk
Aktivity a hry v místnosti  : seznamovací
Četba  :

Říjen
Kdo jsi se v říjnu narodil. Osobnost měsíce : Ondřej Sekora (Váhy)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - bouřka, blesk
Hč : Česká lidová – Koulelo se, koulelo 
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : tisk přírodninou – návrh prostírání
Ptč : roztíraná modelína – posvícenské koláče
Tč  : postřeh, odhad, obratnost – hry – Čára, Míčová školka
Aktivity a hry v místnosti  : s dopravní tématikou
Četba  :

Listopad          
Kdo jsi se v listopadu narodil. Osobnost měsíce : Karel Zeman (Štír)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - cibule
Hč : Česká lidová – Bude zima, bude mráz 
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : krakelování – barvy podzimu
Ptč : modelování - pravěk
Tč  : postřeh, pohotovost – hry – Škatulata, batolata, Přijela babička z Číny
Aktivity a hry v místnosti  : pro rozvoj komunikace
Četba  :

Prosinec
Kdo jsi se v prosinci  narodil. Osobnost měsíce :  Walter Disney ( Střelec)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry – černá kočka
Hč : Česká lidová – Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : vymývaná klovatina - kapřík
Ptč : folklórní techika – vánoční vrkoč - polaz
Tč  : postřeh, hrubá motorika – hra – Na ledové sochy
Aktivity a hry v místnosti  : emoční
Četba  :

Leden
Kdo jsi se v lednu  narodil. Osobnost měsíce : Josef Skupa (Kozoroh)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - česnek
Hč : Česká lidová – Tři králové 
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : kresba fixem - kalendář
Ptč : práce s kartónem – podklad pro kalendář
Tč  : rychlost, postřeh, obratnost, orientace v prostoru – hry – Den a noc, Jednoruká bába
Aktivity a hry v místnosti  : se zdravotní tématikou
Četba  :

Únor
Kdo jsi se v únoru narodil. Osobnost měsíce : Charles Darwin (Vodnář)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - čísla
Hč : Česká lidová – Muzikanti, co děláte 
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : papírová koláž - valentýnka
Ptč : práce s vlnou - pračlověk
Tč  : rychlost, spolupráce, taktika – hra – Ovečky, ovečky
Aktivity a hry v místnosti  : taneční
Četba  :

Březen
Kdo jsi se v březnu narodil. Osobnost měsíce : Tomáš Garyk Masaryk (Ryby)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - jablko
Hč : Česká lidová – Ach synku, synku
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : malování pěnou - vajíčko
Ptč : proplétání papíru - košíček
Tč  : rychlost, obratnost, koordinace pohybu – hry – Cukr, káva, limonáda, Na žabáka
Aktivity a hry v místnosti  : hádanky a hlavolamy
Četba  :

Duben
Kdo jsi se v dubnu narodil. Osobnost měsíce : Charlie Chaplin (Beran)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - nůžky
Hč : Česká lidová – Travička zelená 
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : stříkání barev – čarodějnický slet
Ptč : folklórní technika - májka
Tč  : soustředěnost, zručnost, obratnost, hrubá motorika, postřeh – hry – Skákací panák, Na jelena
Aktivity a hry v místnosti  : ekologické
Četba  :

Květen
Kdo jsi se v květnu narodil. Osobnost měsíce : Jiří z Poděbrad (Býk)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - ruce
Hč : Česká lidová – Na rozlúčení
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : suchý pastel – rozmývání – přáníčko pro maminku
Ptč : mozaika - rámeček
Tč  : obratnost, zručnost, hod vrchem – hry – Skákací guma – školka, Drátěnková ulička
Aktivity a hry v místnosti  : relaxační
Četba  :

Červen
Kdo jsi se v červnu a v červenci narodil. Osobnost měsíce : František Plánička (Blíženci), Gregor Johann Mendel (Rak)
Mudrosloví, staročeština – aneb hezky česky
Znamení a pověry - zrdcadlo
Hč : Česká lidová - Žežuličko 
Poznáváme, zkoušíme si co nás baví :
Vč  : malba vodovými barvami – devatero kvítí
Ptč : stříhání a lepení papíru, vázání stuhy – střapaté sluníčko
Tč  : koordinace pohybu, postřeh, rychlost, vytrvalost – hry – Švihadlo – školka, Bago
Aktivity a hry v místnosti  : dramatické
Četba  :

______________________________

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
Pro školní rok 2019/2020 – vychovatelky Trněná, Novák
NA NÁVŠTĚVĚ V LESE

ZÁŘÍ – Jak funguje les
-    seznamujeme děti s vnitřním řádem školní družiny a novými kamarády
-    správná orientace dětí v budově školy a jejím okolí
-    bezpečné chování na komunikacích, základní pravidla silničního provozu, chůze v útvaru po chodníku
-    základy společenského chování, správné stolování, základní hygienické návyky
-    návštěva poděbradského hasičského sboru
-    VČ, PČ: Doprava, houby, podzimní sklizeň
-    Př.Č.:     Základy první pomoci
Důležitá telefonní čísla
Les a příchod podzimu
-    HČ:     Křižovatka na náměstí, opakování známých písní

ŘÍJEN – Co tvoří les

-    Jablkobraní – poznávání a ochutnávka různých odrůd jablek a výrobků z nich
-    VČ, PČ: Stromy v různých podobách – práce s přírodními materiály, tvoříme draka, ježek
-    Př.Č: Mezinárodní Den Stromů
Jak funguje strom?
Proč je strom důležitý?
Jak se připravují zvířata a les na zimní období?
-    Sv.Č: Přednáška – Ekocentrum Huslík
-    HČ: Stromy, Datel

LISTOPAD  – Stromy a jejich sousedé
-    VČ, PČ: Sova, vytvoř si svůj vlastní strom, kůň sv. Martina       
-    Př.Č: Každý strom je jiný
Co dělá lesník?
-    Sv.Č: Mezinárodní den pozdravů, Dušičky
-    HČ: Hajný je lesa pán

PROSINEC -  Poděkování lesu
-    Návštěva filmového představení
-    VČ, PČ: Tvoření dárečků pro zvířátka v lese, překvapení pod stromeček
-    Př.Č: Čím se živí a jak přežívají stomy a zvířata v zimě?
-    Sv.Č: Vánoční tradice i zvyky u nás i ve světě
-    HČ: Vánoční koledy, Kapr, Bim bam, Vánoční

LEDEN – Chráníme les
-    VČ, PČ: Les v zimě, zimní krajina
-    Př.Č: Komu patří les?
Z čeho mají stromy strach?
Může mít strom odvahu?
Jsou nějaké stromy raději samy?
-    HČ: Grónská písnička

ÚNOR – Ani v lese nejsou všichni zdraví
-    VČ, PČ: Dárečky z lásky, ptáci, masopustní masky
-    Př.Č: Proč stromy stůňou?
Jak poznáš nemocné zvíře?
Na co si dát v lese pozor?
Proč rostou na stromech houby?
-    HČ: Severní vítr

BŘEZEN – Upovídaný les

-    VČ, PČ: Tvoříme pro maminky, jarní tvoření
-    Př.Č: Umí stromy mluvit?
Co si povídají ptáci?
Lesní internet?
-    Sv.Č: Světový den vody
-    HČ: Voda, voděnka

DUBEN –  Stromy mají velikou žízeň
-    VČ, PČ: Velikonoční tvoření, vyrábíme na velikonoční jarmark
-    Př.Č: Jak pijí stromy?
Umí stromy přičarovat déšť?
Jak les čistí vodu?
Proč les hoří?
-    Sv.Č: Velikonoce
-    HČ: Dělání, dělání

KVĚTEN – Rodinný život v lese

-    VČ, PČ: Květiny různými technikami, letní tématika
-    Př.Č: Jak si stromy pořizují děti?
Mají i stromy babičky a dědečky?   
Čemu se učí malé stromky?
Má každé zvíře rodinu?
-    Sv.Č: Mezinárodní den rodiny
-    HČ: Není nutno

ČERVEN – Stromy a zvířata ve městě

-    Návštěva filmového představení ke Dni Dětí
-    VČ, PČ: Tvoříme z ovoce, vodní svět
-    Př.Č: Jestlipak se stromy v létě potí?
Proč jsou stromy pro město důležité?
Proč stromy nemají rády psy?
Co dělají stromy v noci?
Která zvířata žijí ve městě?
-    Sv.Č: Den Otců, Ptačí zpěv
-    HČ: Mravenčí ukolébavka
   
Tematická a zábavná četba (probíhá každý den)
VČ – výtvarná činnost
PČ – pracovně technická činnost
Sv.Č – společenskovědní činnost
Př.Č – přírodovědná činnost
HČ – hudební, hudebně pohybová činnost
TČ – tělovýchovná činnost, pohybové hry, spontánní pohyb (probíhá každý den)

V průběhu školního roku může dojít ke změnám v tematickém plánu podle aktuálních nabídek a možností školy, města a přání dětí.
Činnost a pobyt venku je přizpůsoben počasí.

______________________________

Tematický plán ŠD Žižkov 2019/20
ROK V PŘÍRODĚ

I. pololetí

ZÁŘÍ 
-    Poznáváme prostory ŠD, okolí, nové účastníky, tvorba pravidel soužití, vnitřní řád ŠD
-    Seznámení účastníků s hodnocením a celoročním bodovacím systémem
-    Seznamovací hry
-    Orientační hra v přírodě

ŘÍJEN
-    „Polnobraní“ - podzimní sklizeň, tvoření
-    Soutěž o nej postavu z polních plodin a přírodnin
-    Fáborkovaná v Bažantnici – pozorování místní fauny a flóry

LISTOPAD

-    Hrátky s listím
-    17. listopad (30. výročí) – osobnosti, samet a klíče
-    „Klíčování“  - práce s keramickou hlínou
-    Příprava vánoční výzdoby školy

PROSINEC

-    Pekelná párty - kostýmy, hry a soutěže
-    Vánoční dílničky
-    Adventní čas - poslech a zpěv koled, vánočních písniček, vánoční zvyky, posezení v družinách

LEDEN
-    Příroda v zimě
-    Žižkovský slavík (3. ročník pěvecko-hudební soutěže)
-    Zimní tvoření

II. pololetí

ÚNOR
-    Doprava versus příroda
-    Výtvarná soutěž na téma „Doprava versus příroda“
-    Družinový karneval – vše co souvisí s přírodou

BŘEZEN
-    Pozorování změn v přírodě – vítáme jaro
-    Ze života knihomolů a knihožroutů aneb Měsíc čtenářů
-    Spolupráce s knihovnou na Žižkově
-    Přípravy na velikonoční jarmark

DUBEN

-    Symbolika Velikonoc, lidové tradice
-    Jiří z Poděbrad – 600. výročí narození (historie, současnost, tvoření, spolupráce s MŠ Žižkova)
-    Život a odkaz českého krále – návštěva výstavy
-    Soutěž „Královská koruna“
-    Den Země
-    Čarodějnice

KVĚTEN

-    Den matek
-    Voda – život u vody a v ní
-    Přednáška o rybách a rybaření

ČERVEN

-    Žižkovské LOH 2020
-    „Družinový tramping“ – příroda, využití volného času, předprázdninová prevence
-    Zahradní slavnost
-    Úklid hraček, her

V průběhu školního roku může dojít ke změnám v tematickém plánu podle aktuálních nabídek a možností školy, města a přání dětí. V rámci vycházek se budeme snažit využívat aktuální nabídky města – muzeum, knihovna, kina, výstavy pro děti.
Činnost a pobyt venku je přizpůsoben počasí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPORUČENÍ ŠKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŽÁKŮ V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MIN. ZDRAVOTNICTVÍ

Po dobu mimořádného opatření doporučujeme, aby si žáci procvičovali a opakovali zejména témata uvedená v odkazech, které jsou zde.


Učivo od 27. 3. do 3. 4.

Učivo od 20. 3. do 27. 3.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s účinností od 11. 3. 2020. Sledujte webové stránky školy, kde budou další informace.
Obědy budou po dobu uzavření školy všem žákům odhlášeny.
Podrobnosti o nároku na ošetřovné: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf


VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ

ULICE ŠKOLNÍ, KANCELÁŘ Č. 14, V DOBĚ OD 8:00 DO 13:00 HODIN, TEL: 312316900.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Veškeré informace (+ potřebné dokumenty) k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.