Datum Obor Název soutěže Kolo Účastníci Výsledky - umístění
10.10. Př, Che, Fy Přírodovědný klokan školní 31 žáků
8. a 9. ročníků
1. místo: B. Bébr, 8. A
2. místo: V. Hrabal, 9. B
3. - 4. místo: S. Berková, 9. A
                     T. Musilová, 8. A
12.10. Kopidlenský kapřík regionální 2 žáci ze 7.
a 9. třídy
v družstvech 4. místo
v jednotlivcích:
O. Král z 9. A 6. místo
S. Lokes ze 7. D 13. - 16. místo
16.10. Tv Minifotbal okresní 12 chlapců
9. ročníku
7. - 8. místo
19.10. Tv Miniházená školní liga 21 žáků
1. stupně
motivační soutěž bez pořadí
23.10. Dě, Ov Školní quest ke 100.
výročí ČR
školní soutěž žáci školy 1. - 9. ročníky
a široká veřejnost
1. místo: L. Heryánová, 9.A
2. místo: M. Mazačová, 9. A
3. místo: A. Nicholls, 6. B
26.10. Dv, Vv Cestování s prarodiči krajské 3 žáci z 1. stupně
8 žáků z 2. stupně

III. kategorie:
1. místo: Z. Vrzáčková, 9. B
4. místo: E. Rampouchová, 9.B
5. místo: M. Hájková, 7. B

26.10. Tv Běh na 100 km ke 100. výročí ČR městské 48 žáků 2. stupně 1. místo: D. Bodanský, 8. A
31.10. Vv Portrét T. G. Masaryka městské 19 žáků 5. ročníku
8 žáků 3. ročníku
17 žáků 2. ročníku
1. místo: A. Wurmová, 4. A
3. místo: M. Paráček, 5. A
říjen Dv, Vv Cestování s prarodiči krajské některé třídy 1. stupně 2. místo: A. Součková, 3. C a postup do celostátního kola
8.11. Che Mladý chemik školní 15 žáků 9. ročníku 1. místo: V. Hrabal, 9. B
2. místo: D. Koppová, 9. A
3. místo: V. Pácal, 9. A
20.-21.11. Dv, In IT - SLOT 1.celostátní kolo 35 žáků z 8. a 9. tříd 72. místo: M. Fiala, 9. A
83. místo: M. Chytil, 9. B
ze 4819 přihlášených žáků 192 škol ČR
7.12. Tv Poděbradská školní liga v miniházené 2. kolo meziškolní 21 žáků 1. stupně motivační soutěž bez pořadí
13.12. Che Mladý chemik krajské 3 žáci z 9. ročníku 162. místo: V. Hrabal, 9. B
194. místo: V. Pácal, 9. A
243. místo: D. Koppová, 9. A
z 348 zúčastněných
19.12. Vv Dopravní výchova celostátní práce 4 žáků 3. D výsledky budou oznámeny
19.12. Vv Příroda kolem nás celostátní práce 2 žáků 6. D, 5 žáků 7. B., 3 žáků 8. A výsledky budou oznámeny
leden Dv, Vv Cestování s prarodiči celostátní 1 postupující z krajského kola 3. místo ve II. kategorii: A. Součková, 3. C
leden Dv, Vv Cestování s prarodiči celostátní 1 postupující z krajského kola 3. místo ve III. kategorii: E. Rampouchová, 9. B
leden Vv Příroda kolem nás celostátní odesláno 6 soutěžních prací žáků z 6. - 8. ročníku výsledky budou oznámeny
16.1. D Dějepisná olympiáda okresní 3 žáci z 8. a 9. ročníku 21. místo: T. Míka, 8. B
26. místo: K. Dvořáková, 9. B
35.místo: Š. Pácal, 9. A
23.1. Ze Zeměpisná olympiáda školní 59 žáků z 2. stupně

kategorie A:
1. místo: M. Lehuta, 6. D
kategorie B:
1. místo: O. Douba, 7. C
kategorie C:
1. místo: T. Míka, 8. B

 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.